Select Page

PODALJŠANJE POČITNIC

Spoštovani starši, učenci,

V petek, 30. 10. 2020, nas je Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport obvestilo, da je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, s katerim je podaljšala trenutno veljavne ukrepe. Ministrica za izobraževanje šolstvo in šport pa je sprejela Sklep, s katerim je odredila, da se jesenske počitnice za učence osnovnih šol podaljšajo za en teden.  Na kakšen način bo potekal pouk in kako bo potekala organizacija dela v vzgojno izobraževalnih ustanovah od 9. 11. 2020 dalje, vas obvestim, ko prejmemo nadaljnja navodila Ministrstva za izobraževanje.  

Prijeten konec tedna vam želim.

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica

OŠ Frana Metelka Škocjan

FRANČEK – prožne oblike učenja

VIZ Osnovna šola Frana Metelka Škocjan je kot dodatek letnega delovnega načrta za šolsko leto
2020/21 sprejel

Strateški dokument na področju prožnih oblik učenja

Spletišče Franček tako zaradi svoje vsebinske zasnove, ki omogoča večrazsežnostni pogled na izbrano
geslo, kot zaradi prilagojenosti osnovno- in srednješolskemu naslovniku odpira številne nove možnosti
neposredne uporabe pri pouku slovenščine,1 ki jih dosedanji elektronski viri v slovenskem prostoru
niso ponujali. Na besedo namreč ne gleda le s stališča pomena in oblike v slovenskem knjižnem jeziku,
temveč se s predvidenimi položaji, v katerih jo uporabljamo, dotika tudi okoliščin oz. funkcije besede v
njih, hkrati pa jo ob primerjavi z narečno rabo ter ob možnostih raziskovanja njenega izvora postavlja
v širše prostorske in časovne jezikovne razsežnosti.

POUK NA DALJAVO 6. – 9. razred

Spoštovani starši,

V ponedeljek, 19. 10. 2020, bomo začeli z izvajanjem pouka na daljavo za učence od 6. do 9. razreda. Učenci so bili seznanjeni z načini poteka pouka, vam pa pošiljam nekaj pomembnih informacij v povezavi z izvajanjem in potekom izobraževanja na daljavo:

  • ·         Izobraževanje bo potekalo preko ZOOM videokonferenc in spletnih učilnic.
  • ·         Komunikacija učiteljev z učenci poteka preko spletnih učilnic in elektronske pošte (AAI računi).
  • ·         Na šolski spletni strani so (bodo danes) objavljeni urniki, ki so spremenjeni.
  • ·         Na šolski spletni strani so objavljeni tudi videoposnetka prijave v  spletne učilnice ter v elektronski poštni predal, ki sta namenjeni učencem in vam.
  • ·         Pouk se bo v času izobraževanja na daljavo pričel ob 8. 30 uri in bo trajal najdlje do 13. 50. Učitelji so vam in učencem na voljo vsak dan do 15. ure na elektronski pošti, telefonsko (v šoli), ali preko spletnih učilnic.
  • ·         Večina ur pouka bo potekala interaktivno preko videokonferenc. Povezava do spletne sobe – videokonference bo objavljena v spletni učilnici, pri predmetu.
  • ·         Pouk in sodelovanje pri izvajanju pouka je za učence obvezno, saj pouk na daljavo nadomešča redno obliko pouka. V primeru odsotnosti učenca, boste starši razrednikom podali opravičilo. Razumeli bomo odsotnosti zaradi slabe oziroma šibke  povezave na splet, bolezni učenca ali drugih nepredvidljivih okoliščin.
  • ·         V primeru težav (dostopanje do spletnih učilnic, uporaba povezav do videokonferenc, šibke povezave na splet, …)  obvestite razrednike in poskušali vam bomo pomagati.

Vso trenutno razpoložljivo opremo (računalnike in tablične računalnike) smo razdelili učencem in jim s tem omogočili, da bodo lahko enakovredno sodelovali pri pouku.

Na šoli smo se dobro pripravili na izvajanje izobraževanja na daljavo in upamo, da bo sistem (Arnes spletne učilnice in videokonference) v ponedeljek prenesel obremenitve, saj bo pouk na daljavo stekel v vseh osnovnih in srednjih šolah. prosimo za strpnost in razumevanje. 

Vsi si želimo, da se učenci čimprej vrnejo v šolske klopi.

Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi.

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica

OŠ Frana Metelka Škocjan

VIDEO NAVODILA – SPLETNA UČILNICA in E-pošta


Pozdravljeni!

Za šolanje od doma, boste učenci potrebovali nekaj e-pripomočkov. Če boste imeli težave z prijavo, si lahko pomagate s spodnjima dvema videoposnetkoma.

NAVODILA ZA PRIJAVO V SPLETNO UČILNICO MOODLE:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=GcZNaX6HQriXKcUFQoSIsKlR

NAVODILA ZA PRIJAVO V ŠOLSKO ELEKTRONSKO POŠTO (https://www.office.com/):

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=W1XAYMbEbaMMXd3RAqpQLE9q

Vemo, da nekateri nimate računalniških spretnosti, vendar se bomo morali vsi potruditi. Učenci marsikaj že vedo in so spretni, jih bomo pa v šoli tudi še seznanili z osnovnimi informacijami.

Predlagam, da aplikacije učenci, vaši otroci, preizkusijo med sošolci.

Želimo vam zdrave in mirne dni.