Select Page

SPREMEMBA ZAČETKA POUKA ZA UČENCE 1. VIO TER IZVEDBA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA v šol. l. 2022/23

SPREMEMBA ZAČETKA POUKA ZA UČENCE 1. VIO V ŠOLSKEM LETU 2022 / 23 ter

IZVEDBA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V ŠOLSKEM LETU 2022 / 23

 Spoštovani,

 Obveščam vas, da je  Hišni red Osnovne šole Frana Metelka Škocjan posodobljen (HIŠNI RED začetek pouka 1.vio.pdf) in prinaša spremembo začetka pouka za učence od 1. do 3. razreda. V Hišnem redu so tudi odpravljene omejitve in higienski ukrepi, ki so veljali v času širjenja koronavirusne bolezni. Učenci od 1. do 3. razreda bodo z naslednjim šolskim letom pouk pričeli ob 7. 30 uri.

Razlogi za zgodnejši začetek pouka so organizacijski in vsebinski:

  • Učenci so v jutranjih urah bolj zbrani in motivacija za šolsko delo je na višji ravni.
  • Učenci, ki so vključeni v 1. VIO (1. do 3. razred) večinoma prihajajo v šolo že pred 7. uro in so že pred spremembo začetka pouka do trikrat na teden imeli obvezne dejavnosti v preduri.
  • Učencem bo, s spremembo začetkom pouka in  organizacijo pouka ter razširjenega programa (ZGIBANKA RaP splet), omogočena dodatna ura športa, ki jo bo vodila profesorica športa. 
  • Učencem bo omogočeno, da v sklopu pouka sodelujejo pri neobveznem izbirnem predmetu angleščina (1. razred) ter se vključujejo v dejavnosti razširjenega programa (znam za več, trem orehe, zavozlanke, joga, okoli sveta…).
  • Raznolike dejavnosti za učence v sklopu razširjenega programa dela  (kreativne, športne, gibalne, raziskovalne, družboslovne dejavnosti, …) se bodo izvajale 6. šolsko uro in učenci, ki so vključeni v razširjen program dela po pouku (podaljšano bivanje), bodo imeli možnost sodelovati v dejavnostih glede na njihov interes in močna področja.

Spoštovani starši, danes je zadnji dan pouka in želim, da ga z vašimi otroci preživite doživeto. Vzemite si čas in skupaj preglejte spričevalo, pohvale in drugo dokumentacijo, ki jo otroci danes prejmejo. Šolsko leto je bilo zahtevo za vse, še posebej pa za učence. Hvala, da smo v medsebojnem sodelovanju in sprotnem reševanju vprašanj in dilem, to zahtevno obdobje prestali uspešno.

Prijeten dopust vam želim in se vidimo 1. septembra.

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica

OŠ Frana Metelka Škocjan

 

UNESCO dan – 20. in 21. 5. 2022

21. maja v UNESCO ASP mreži pridruženih šol obeležujemo Mednarodni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Kot UNESCO šola damo velik poudarek vzgojnemu delovanju. Učence skozi vzgojni načrt šole in projekt Drugačnost nas bogati učimo treh S-jev: strpnosti, spoštovanja in sodelovanja.

Letos smo obeležitev dneva združili z zaključkom UNESCO projektov Od pšeničke do potičke in Drugačnost nas bogati, katerih nosilci smo, ter pripravili kar dvodnevno dejavnost.

UNESCO dan, kot smo poimenovali vikend druženja učencev, smo organizirali v petek, 20. 5. 2022, in v soboto, 21. 5. 2022. UNESCO dejavnosti smo združili skupaj s projektom delo z nadarjeni ter s tremi projekti, v katerih je Občini partner naša šola – Ureditev območja ob Radulji, Medgeneracijsko stičišče v naravi in Herbalium – prostor narave, zdravja in dobrega počutja.

Nekaj foto utrinkov in celoten prispevek na povezavi: UNESCO dan poročilo s foto

RAZPIS ZA ZDRAVSTVENO LETOVANJE NA Debelem rtiču

RAZPIS ZA ZDRAVSTVENO LETOVANJE UČENCEV v organizaciji OZRK NOVO MESTO na Debelem rtiču.

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da Območno združenje Rdečega križa Novo mesto razpisuje zdravstveno letovanje učencev.

Več o letovanju si lahko preberete na spletni strani Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, kjer lahko dobite tudi vso potrebno dokumentacijo: http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_otrok_na_debelem_rticu/

Prijave lahko oddate:

  • osebno na naslovu RKS OZ Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a,
  • na elektronskem naslov: rknm@gmail.com
  • telefonska številka: 07 6 000 670

Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest.

Dokumentacijo in več informacij lahko dobite tudi pri šolski svetovalni delavki Anici Tramte na telefonski številki  07/ 38 46 611 ali e-naslovu anica.tramte@os-skocjan.si.

Pripravila: Anica Tramte                                                                         Ravnateljica: Irena Čengija Peterlin, l. r.

                                                                    

NPZ 2022

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda. Učenci preverijo svoje znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. razreda je za vse učence obvezno.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda in je prav tako obvezno za vse učence. Na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta (letos kemija), ki je po osnovnih šolah različen in ga določi minister v začetku septembra za tekoče šolsko leto.

4. 5. – sreda NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. 5. – petek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. – torek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred