Skoči na glavno vsebino

METELKOVO LETO

Metelkovo leto

(junij 2019–januar 2020–december 2020)

  1. Namen praznovanja Metelkovega leta

      Naša  šola ponosno nosi svoje  ime  po Franu Serafinu Metelku,  slovenskem duhovniku,  slovničarju in prevajalcu šolskih in verskih knjig. Rodil se je  14. julija 1789 v mlinu graščine Vrh pri Škocjanu, umrl pa je 27. decembra 1860 v Ljubljani.

Šolal se je pri frančiškanih v Novem mestu, filozofijo in bogoslovje je končal v Ljubljani in bil 1814 posvečen v duhovnika. Od leta 1815 do smrti je bil stolni katehet v Ljubljani; 1817 je bil imenovan za profesorja na novoustanovljeni stolici za slovenski jezik na ljubljanskem liceju, po šolski reformi 1848 pa je bil do leta 1857 profesor slovenščine na gimnaziji. Znan je po svoji nemško pisani slovnici slovenskega jezika in po pisavi metelčici. Zelo obsežno je Metelkovo prevajalsko delo, veliko šolskih in nabožnih besedil pa je tudi priredil.

Anton Martin Slomšek pa je o njem zapisal:

»Tihemu potoku podoben, ki lepe senožeti in ravna polja rosi, je delal Metelko do svoje sive starosti. Bil je Metelko ves Slovenec in pa Dolenjec.«

Povzeto po: Janko Kos,  Pregled slovenskega slovstva, Mladinska knjiga, 2002, str. 84.

V letu 2019 je minilo 230 let od Metelkovega rojstva, decembra 2020 pa bo minilo 160 let od njegove smrti, zato smo šolski leti 2019/2020 in 2020/2021 poimenovali kot Metelkovo leto.

Cilj praznovanja

Učence in zaposlene ter tudi širšo javnosti (občane …)  seznaniti z delom Frana Metelka, spoznati ga kot osebnost, kot rojaka domačina, duhovnika, profesorja slovenščine, popisovalca krajevnih imen po Kranjskem, zbiratelja pregovorov,  še bolj pa osvetliti njegovo raziskovalno delo – kot jezikoslovca, avtorja  slovnice slovenskega jezika  iz leta 1825 in črkopisa metelčice, ki mu je »mar za slovenščino«, predvsem pa kot človeka blage, skromne, a delavne narave, ki prihaja v 1. in 2. pol. 19. stol. iz majhnega dolenjskega kraja. 

2.   Okvirni načrt dejavnosti za matično in podružnično šolo oz. kaj smo že uresničili

Na šoli smo se trudili in se še vedno trudimo slediti Metelkovi skrbi za jezik z različnimi dejavnostmi, ki pa jih smo in jih še  bomo v šol. l. 2019/2020  in 2020/2021 nadgradili in razširili v sodelovanju z   Občino Škocjan oz. KD dr. Ignacija Knobleharja, SD Dolenjske in Bele krajine, Knjižnico Mirana Jarca NM, dr. Stanetom Grando, ZRC pri SAZU v Ljubljani. 

•    7. 6. 2019 – začetek praznovanja Metelkovega leta.

KD dr. Ignacija Knobleharja je v sodelovanju z Občino Škocjan in OŠ Frana Metelka Škocjan (šola je prispevala gradivo) postavilo spominsko obeležje – spominsko tristrano tablo pri Metelkovem domu. Poleg kulturnih skupin, ki delujejo v okviru društva, so nastopili še Škocjanski rogisti, osrednji govornik je bil dr. Stane Granda.

•    Pridružili smo se NMSB 2019 – nacionalnemu  mesecu  skupnega   branja  

(8. 9. 2019  ̶ 13. 10. 2019).

•    Fran Metelko je bil predstavljen na okrogli mizi v  Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu skupaj z Jezikoslovci na Dolenjskem, kot je bila naslovljena tudi razstava, ki je nastala v okviru Kongresa Slavističnega društva Slovenije, ki je bil v NM v 1. tednu oktobra (3., 4. 10 2019).

•    Metelkov dan, posvečen Knobleharjevemu letu, 8. 10. 2019 – Knoblehar in Metelko – rojaka, duhovnika, raziskovalca;  Tanja Luštek, Marinka Cerinšek pripravili delavnico o Metelku;  dr. Marko Frelih, Knobleharjev poznavalec,  Slovenski etnografski muzej – zaključil kulturni dan.

•    Dan samostojnosti, 24. 12. 2019  – dopoldanska prireditev za metelkarje, nagovor dr. Staneta  Grande o zgodovinskem pogledu na Knobleharja in Metelka in o Škocjanu v 19. stoletju.

•    Potujoča razstava Pot knjige  Bralnega društva Slovenije in Društva Bralna značka Slovenije, 13. 1. 2020–29. 1. 2020.

•    Teden pisanja z roko 2020  z naslovom V naši družini radi pišemo z roko, 20. do 24. 1. 2020.

•    Prireditev za slovenski kulturni praznik,  posvečena Franu Metelku, z naslovom Prešeren sreča Metelka, 7. februar 2020, pod mentorstvom učiteljice Tanje Luštek, dopoldanska za metelkarje;  osrednja večerna za občane, nagovor  župana Občine Škocjan g. Jožeta Kaplerja, ravnateljice ge. Irene Čengije Peterlin in osrednjega gosta in govorca dr. Staneta Grande – pomen Metelkovega dela.

•    Sodelovanje z Unescom oz. povezovanje z UNESCO temami: 

UNESCO večerja za upokojene delavce šole z naslovom Škocjan v Metelkovem času, 9. 3. 2020 ob 18. uri. Učenci so v kulturnem programu pod mentorstvom učiteljice ge. Patricije Haler prikazali utrip življenja v Škocjanu v 19. stoletju, nagovoril pa nas je tudi Fran Metelko (v njegovi vlogi sedmošolec Vid Pleterski).

•    Učiteljica likovne umetnosti ga. Vida Cizel je nad vhodom v knjižnico in v večnamenskem prostoru šole na t. i. Metelkovi steni oz. v Metelkovem  kotičku s kaligrafsko pisavo napisala Metelkov priljubljeni izrek: Vse za ljubo slovenščino. V kotičku oz. na steni pa so   poleg vitrine z Metelkovim gradivom iz leta 2010 (fotografije, skeni …) tudi tri uokvirjene table oziroma panoji  z barvnim gradivom o Metelku.

•    Učenci  sedmošolci so pri likovni umetnosti slikali portret Frana Metelka po svoji predstavi, saj se njegova upodobitev ne najde.

•    V letu 2020  po oddelkih zbiramo besedo meseca (prve tri objavimo, učenci v OPB 3 pod mentorstvom učiteljice Mateje Korenič pa jih še ilustrirajo, razstavimo jih na oglasni deski pred knjižnico). Januar: Kobe, srečno, kmetija; februar: virus, ljubezen, sneg; marec: koronavirus, pomlad; april: šolanje od doma, ostani doma, dom; maj: ocenjevanje, ZOOM, češnje; junij: počitnice, morje, sonce; julij, avgust: počitnice, morje, krompir; september: šola v šoli,  jesen – trgatev; kolesarstvo – zmaga; oktober: kostanj, jesen, gobe (knjiga, dež).

•    Metelkove radijske minute, junij, spomin na njegovo rojstvo, šolski radio in šolska knjižnica.

•    Dan državnosti, junij 2020 – prireditev.

  • Metelkov pohod – športni dan za učence 1. triletja, september 2020.

•    Metelkov dan, KD, 8. oktober 2020, z naslovom Njega dni – kulturno izročilo domačega kraja iz 19. stoletja, delo v 19 dejavnostih od 1. do 9. razreda.

•    Metelkova počitniška BZ, julij, avgust 2020.

V načrtu pa so še:

•    Deklamatorsko tekmovanje, 1. teden v decembru 2020 ob veselem dnevu slovenske kulture.

•    Metelkovo pero, likovni in literarni natečaj, september– november 2020, Branje – neminljivi košček otroštva.

•    Himna Metelkove  šole – razpis šolskega natečaja za besedilo.

•    Zbiranje in spoznavanje  pregovorov – ena delavnica posvečena na Metelkovem dnevu.

•    Oblikovanje kazalk o branju – ena od dejavnosti na Metelkovem dnevu.

  • Oblikovanje zgibanke, koledarja.
  • Rastoča knjiga  – Vse za ljubo slovenščino (izid pesmi, razmišljanj o jeziku, materinščini …).

 •   Metelkova 51 – spletna objava.

•    Objava  na šolski spletni strani, v  Naših korakih …

Nekatere dejavnosti pa so zaradi ukrepov za preprečevanje koronavirusne bolezni odpadle: zaključna prireditev vseslovenske  BZ aprila 2020 z Ljobo Jenče ter

      Noč knjige, april 2020 – izvedena na daljavo in ne »v živo«.

Pripravila Marinka Cerinšek, vodja Metelkovega leta             

(Skupno 678 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost