Skoči na glavno vsebino
Select Page

Šola v naravi

ŠOLE V NARAVI 2019/2020

Letos bomo izpeljali tri šole v naravi, in sicer v 3., 5. in 7. razredu, ter vikend za nadarjene:

   • Plavalna šola v naravi: 3. razred, Cerkno – CŠOD Cerkno od 23. 4. do 27. 4. 2019
   • Zimsko šola v naravi: 5. razred, Ribnica na Pohorju 11. – 15. 2. 2019
   • Naravoslovna šola v naravi: 7. razred, CŠOD Breženka, in sicer od 12. 11. do 16. 11. 2019

    

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenja določena sredstva (za 5. razred) za subvencioniranje prispevkov staršev za šolo v naravi za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Postopek dodeljevanja sredstev poteka v skladu s Pravilnikom o podrobnejših kriterijih in postopku subvencioniranja šole v naravi v OŠ Frana Metelka Škocjan: starši dobijo ustrezno vlogo pri razredniku ali pri šolski svetovalni službi, jo izpolnijo in priložijo potrebne priloge.

Cilji šole v naravi:

 • pridobivanje splošno uporabnih znanj in praktičnih veščin za življenje;
 • razvijanje učenčevih osebnostnih lastnosti v skladu z njegovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja;
 • oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja;
 • dopolnjevanje znanja in širjenje tem, ki so del učnega načrta osnovne šole;
 • spoznavanje določenih vsebin iz naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in življenja v naravi z aktivnim vključevanjem v dejavnosti;
 • razvijanje pozitivnega in odgovornega odnosa do okolja;
 • socializacija posameznika in skupine, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti, razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi;
 • razvijanje odgovornosti za lastno varnost in zdravje;
 • spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti in lepšega/bogatejšega izražanja;
 • navajanje na samostojno učenje in samovrednotenje doseženega znanja;
 • spodbujanje sproščenosti, prijateljstva in medsebojne pomoči.
(Skupno 1.594 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost