Select Page

PROJEKT FRANČEK

02-Navodila za obvestilo o sodelovanju pri projektu na spletnih straneh šole

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika. E-orodje bo prinašalo vsebine, posebej prilagojene vsaki od treh starostnih skupin učencev (prva in druga triada; tretja triada; srednja šola). Sodelovali bomo z učitelji in učenci z 19 vzgojno-izobraževalnih zavodov s skupno 537 oddelki, ki bodo izvajali spremljavo in evalvacijo poteka in rezultatov projekta in kot multiplikatorji seznanjali z njim druge učitelje in učence. Predstavljeno spletno jezikovno e-orodje bo prvo celovito slovarsko-slovnično orodje te vrste na Slovenskem. V okviru projekta bomo pripravili sodobno in inovativno učno e-orodje, ki bo kot organsko povezana kombinacija več e-orodij neposredno uporabno pri izpolnjevanju osnovnih ciljev učnega načrta za slovenščino v osnovni in srednji šoli.

VIZ Osnovna šola Frana Metelka Škocjan je kot dodatek letnega delovnega načrta za šolsko leto
2020/21 sprejel

Strateški dokument na področju prožnih oblik učenja

Spletišče Franček tako zaradi svoje vsebinske zasnove, ki omogoča večrazsežnostni pogled na izbrano
geslo, kot zaradi prilagojenosti osnovno- in srednješolskemu naslovniku odpira številne nove možnosti
neposredne uporabe pri pouku slovenščine,1 ki jih dosedanji elektronski viri v slovenskem prostoru
niso ponujali. Na besedo namreč ne gleda le s stališča pomena in oblike v slovenskem knjižnem jeziku,
temveč se s predvidenimi položaji, v katerih jo uporabljamo, dotika tudi okoliščin oz. funkcije besede v
njih, hkrati pa jo ob primerjavi z narečno rabo ter ob možnostih raziskovanja njenega izvora postavlja
v širše prostorske in časovne jezikovne razsežnosti.

(Skupno 359 obiskov, današnjih obiskov 1)