Skoči na glavno vsebino
Select Page

Projekt Vključevanje romskih otrok v vzgojo in izobraževanje z večjezičnim pristopom 2021−2025

Policy Experimentation on Plurilingual Education in the Context of Romani 2021−2025

Vključujoče izobraževanje romskih otrok in mladostnikov ter drugih jezikovnih in kulturnih manjšin v Evropski uniji predstavlja velik izziv, zato je strokovna skupina Sveta Evrope za delo na področju jezikovnega izobraževanja izpostavila dve ključni načeli:

 • tisti, ki se učijo jezika, so tudi uporabniki jezika in aktivni člani družbe, ki stremijo k uresničevanju lastne volje,
 • v okviru jezikovnega izobraževanje bi morali upoštevati vse jezike in kulture ter učencem pomagati pri razvoju celovitih raznojezičnih jezikovnih sredstev in medkulturne ozaveščenosti.

V eksperimentalnem projektu Sveta Evrope Vključujoče izobraževanje romskih otrok: preizkušanje politike večjezičnih pristopov iz Slovenije sodelujejo Ministrstvo RS za vzgojo in izobraževanje, Zavod RS za šolstvo in poleg Osnovne šole Frana Metelka Škocjan še tri osnovne šole: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Janka Padežnika Maribor in OŠ Leskovec pri Krškem. Poleg slovenskih osnovnih šol v projektu sodelujejo še osnovne šole iz Grčije in Slovaške.

Namen eksperimenta je preizkusiti nove pristope pri vključevanju učencev, katerih materni jezik ni hkrati tudi učni jezik, v izobraževanje in s tem vplivati na dvig njihovega učnega uspeha. V projektu bomo spoznavali, razvijali in preizkušali različne didaktične pristope dela s temi učenci. Pristopi temeljijo na konceptu Sveta Evrope o večjezičnem in medkulturnem izobraževanju.

V dokumentu politike je zapisano, da bi moralo vključujoče izobraževanje romskih otok in mladostnikov slediti petim načelom:

 1. načelo – Vključujoče izobraževanje romskih otrok in mladostnikov je temeljna človekova pravica, ki bi jo v državah članicah Sveta Evrope morali obravnavati prednostno.
 2. načelo – Vključujoče izobraževanje romskih otrok in mladostnikov bi moralo koristiti tudi neromskim učencem.
 3. načelo – Romske skupnosti imajo zelo raznolike jezikovne profile, kar pomeni, da se morajo v izobraževalnih sistemih razviti prilagodljivi pristopi k vključevanju romskih otrok in mladostnikov ter poučevanju romskega jezika, kulture in zgodovine.
 4. načelo – Prilagodljivost je lažje doseči, če se osredotočimo predvsem na učence in učenje, ne pa na učitelje in poučevanje.
 5. načelo – Večjo prilagodljivost je lažje doseči, če se jezikovno izobraževanje osredotoča na razvoj raznojezičnih jezikovnih sredstev.

Pri izvajanju raznojezičnega pristopa bomo sledili pedagoškim načelom:

 1. Poučevanje in učenje morata temeljiti na jezikovni rabi, ki je spontana in pristna.
 2. Pri poučevanju in učenju bi morali črpati iz vseh jezikovnih virov, ki so na voljo učencem.
 3. Pri poučevanju in učenju bi bilo treba upoštevati, da so jeziki diskretni.
 4. S poučevanjem bi morali učencem pomagati razviti spretnosti učenja jezikov, ki jih bodo lahko uporabili v poznejšem življenju. Te vključujejo spretnosti samokontrole ter sposobnost razmišljanja o procesu učenja jezika in vrednotenja rezultatov.

Na področju eksperimenta želimo odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Kako z večjezičnostjo do inkluzije?

Menimo, da bomo z vključevanjem maternega jezika romskih in ostalih učencev, katerih materni jezik ni slovenščina, v pouk opolnomočili te učence in izboljšali njihovo uspešnost v učnem jeziku.

V ta namen smo za koledarsko leto 2023 pripravili akcijski načrt na ravni šole in na ravni sodelujočih oddelkov in skupin učencev.

Projekt na šoli koordinira Anica Tramte.

(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost