Skoči na glavno vsebino
Select Page

Strokovne delavke

DELOVNE NALOGE SOCIALNE PEDAGOGINJE – Vesna KUKAVICA

Socialna pedagoginja posveča posebno skrb učencem z različnimi oblikami učnih težav ter učencem, ki zmorejo in hočejo več kot koordinatorica v projektu nadarjenih učencev. Usmerja oz. posveča se delu s skupinami; nudi pomoč staršem, učiteljem in učencem pri sooblikovanju pogojev, oblik in vsebin dela.

Učence seznanja z metodami in tehnikami učinkovitega učenja in prispeva k razvijanju boljših učnih navad. Spremlja tudi otroke v vrtcu pred vstopom v 1. razred, ko se vključuje v skupine in njihove dejavnosti.

Posebno skrb pa namenja tudi vse večjemu številu učencev, ki se soočajo z različnimi osebnimi stiskami, čustvenimi oz. vedenjskimi težavami ter učencem skuša svetovati in ponuditi suport.

DELOVNE NALOGE SOCIALNE DELAVKE  – Anica TRAMTE

Dela na področju socialnih dejavnosti (regresiranje prehrane, šole v naravi, zdravstvenega varstva učencev, letovanj učencev v organizaciji zunanjih institucij itd.).

Socialna delavka učence 8. in 9. razreda in njihove starše seznani z možnostmi izobraževanja v srednji šoli, jim svetuje ter izvede vpisni postopek učencev zaključnega razreda v srednje šole.

Je koordinatorica pri izvedbi Nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razredov.

Posebno skrb pa namenja tudi posebnim potrebam učencev Romov in njihovim staršem.

Svetovalni delavki sodelujeta pri šolskih projektih, organizirata predavanja za starše in učence na izbrano tematiko ter študijske konference za učitelje, sodelujeta z zunanjimi institucijami ter imata individualne posvetovalne razgovore s starši.

(Skupno 1.160 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost