Select Page

Spoštovani starši.
Od 18. 5. 2020 se za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

 

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

 

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole smo se na vas obrnili za pridobitev naslednjih informacij:

  • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI(1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. To ste potrdili tudi s podpisano Izjavo.

  • JUTRANJE VARSTVO

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo samo za tiste učence, ki ga nujno potrebujejo, od 6.15 do začetka pouka (6.00 POŠ Bučka).

  • PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.00 za tiste, ki ste se prijavili.

  • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV(1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Organiziran bo tudi prevoz s šolskim avtobusom. Povezava: VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2019-20 OD 25. 5. do 15. 6

  • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Odjave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način preko eA za starše, ter po telefonu v tajništvo šole do 8.ure.

 

Na podlagi pridobljenih informacij smo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.

  1. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru.
  2. Interesnih dejavnosti ne bo.
  3. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
  4. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

 

Želimo vam mirne dni in uspešno nadaljevanje izobraževanja.

 

Zaposleni OŠ Frana Metelka Škocjan

 

Povezave:

VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2019-20 OD 25. 5. do 15. 6

HIGIJENSKA PRIPOROČILA za izvajanje prevoza šolarjev v času epidemije covid 19

Izjava staršev pred vstopom v šolo

Protokol in načrtovanje aktivnosti skladno s higienskimi priporočili – PROTOKOL IN NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI SKLADNO S HIGIENSKIMI PRIPOROČILI 1.-3.R SPLET

Seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV – Okrožnica_omejitve RSK-2_4_2020 pdf

(Skupno 373 obiskov, današnjih obiskov 6)