Select Page

EVROPSKI DAN JEZIKOV IN TEDEN ŠPORTA

V tednu od 21. do 25. 9. smo z učenci in učenkami obeležili teden športa in evropski dan jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra. V sredo, 23. septembra, obeležujemo slovenski dan športa, zato smo se z učenci v nekaterih oddelkih pri pouku angleščine pogovorili o uspešnih slovenskih športnikih, si ogledali nekaj njihovih fotografij ter se naučili angleška poimenovanja športov na slikah. Ugotovili smo, da smo Slovenci zelo športen narod in da smo lahko zelo ponosni na naše športnike in njihove izjemne dosežke. Tadej Pogačar in Primož Rogljič …

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA

V sredo, 23. 9. 2020, smo tudi na šoli obeležili Dan slovenskega športa Ta dan je po novem v Sloveniji državni praznik (ni dela prost dan).

Učitelji so 1. šolsko uro na kratko nagovorili učence in jih spomnili na Dan slovenskega športa, na pomen gibanja.

Sprehod po šoli nas na vsakem koraku spomni, da se tudi v šoli zavedamo pomena gibanja in športa.

Slovenci smo športni narod. To ne potrjujejo le številni uspehi naših vrhunskih športnikov, temveč predvsem polna šolska igrišča….

Več na spodnji povezavi…

Občuten upad gibalne učinkovitosti in naraščanje debelosti slovenskih otrok

Športni pedagogi opozarjamo, da je  redna telesna dejavnost izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z duševnim zdravjem najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Športno udejstvovane krepi zdravje, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo. NE POZABITE NASE in NA SVOJE ZDRAVJE in ZDRAVJE SVOJIH OTROK. Spodbudite otroke h gibanju in se jim pridružite, še boljše pa je, če ste jim zgled.

Ob 1. dnevu športa, se je po vsej državi zvrstilo vrsta dejavnosti. Eno od dejavnosti je opravila tudi
Fakulteta za šport UL je v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo izvedla novinarsko konferenco z naslovom “Občuten upad gibalne učinkovitosti in naraščanje debelosti slovenskih otrok v času COVID-19”.

Analiza podatkov meritev šol kaže, da so otroci od 1. do 9. razreda v Sloveniji v najhujši krizi telesnega in gibalnega razvoja vseh časov. Omejevanje gibanja zaradi razglašene epidemije kaže na slab obet tudi za razvoj otrok na drugih področjih.

Zakaj je prišlo do tako drastičnega upada telesnih zmogljivosti otrok in kakšni so predlagani ukrepi za čimprejšnje reševanje nastalih razmer bodo poskušali odgovoriti  strokovnjaki s Fakultete za šport.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate video posnetek novinarske konference, ki je bila v torek, 22. 9. 2020, na Fakulteti za šport.


Youtube povezava: https://www.youtube.com/watch?v=-kwxZ8D8pCg
Facebook povezava: https://www.facebook.com/STA.Novice/videos/416740555969112

METELKOVO PERO

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

v  okviru projekta Metelkovo pero vabi  k sodelovanju na  likovnem in literarnem natečaju

BRANJE – NEMINLJIV KOŠČEK OTROŠTVA.

Namen natečaja

Naša šola ponosno nosi svoje ime po Franu Metelku (1789—1860), slovenskem duhovniku,  slovničarju, gimnazijskem profesorju in prevajalcu šolskih in verskih knjig.

Metelkovo najpomembnejše delo je slovenska slovnica, izdana v nemščini, Lehrgebaude der slowenischen Sprache im Konigreich Illyrien und in den benachbarten Provinzen (1825). Prevod v slovenščini:  Slovnica slovenskega jezika v Ilirskem kraljestvu in sosednjih provincah. Po slovnici češkega jezikoslovca Abbéja Dobrovskega.

Z njo je uvedel nekaj pomembnih znanstvenih novosti, predvsem pa je predstavil svoj novi črkopis, imenovan tudi metelčica. 

 Anton Martin Slomšek pa je o njem zapisal:

»Tihemu potoku podoben, ki lepe senožeti in ravna polja rosi, je delal Metelko do svoje sive starosti. Bil je Metelko ves Slovenec in pa Dolenjec.«

Na šoli smo  šol. l. 2019/20 in 2020/2021 razglasili za Metelkovo leto, saj je lani minilo  230 let od njegovega rojstva, letos pa 160 let od njegove smrti. 

Metelko in  drugi jezikoslovci pred njim  (Primož Trubar, Jernej Kopitar  …) in za njim  ter  ostali mojstri besed so zaslužni,  da so bralni svetovi dostopnejši ljudem, saj so  s svojimi slovnicami in ustvarjanjem približali ljudem branje in knjige.

Tema – branje

Z branjem gradimo svetove in spoznavamo tistega, v katerem živimo. Vračamo se v preteklost, razmišljamo o prihodnosti in se učimo za današnji dan. A se mnogokrat zgodi, da pozabimo imeti radi zgodbe in knjige, v katerih živijo. Več ne cenimo zlogov, ki jih je pesnik skrbno povezal  v rimo, in si ne podarimo časa, ki bi ga lahko preživeli na poteh domišljije.

Pod okriljem letošnjega natečaja z naslovom Branje – neminljiv košček otroštva lahko razmišljate o prvih bralnih korakih – prijetnih in neprijetnih, o poteh, ki ste jih prehodili s knjigo v roki, o ljudeh, ki ste jih spoznali znotraj domišljijskih svetov, in stezah,  ki vodijo v bralni užitek ali odpor.

Mlade vabimo,  da v svojih likovnih delih izrazijo motiv branja ali ilustrirajo svojo najljubšo knjigo, zgodbo ali pesem, v proznih in pesniških stvaritvah pa razmišljajo o branju, njegovem

pomenu in vrednosti  v današnjem času za posameznika, ali se splača ali ne, o svojih bralnih začetkih in podvigih ali težavah; katere vsebine jih pritegnejo in zakaj. Branje knjig – DA ali NE? Kakšno branje nam bo prinesla prihodnost – knjige, bralnike … Lahko pa se pri tem prepustijo tudi domišljiji, se sprehodijo po  preteklosti, ozrejo se v prihodnost … V svoja razmišljanja naj vključijo primere iz lastnih ali tujih doživetij.

Mentorji, povabite jih k sodelovanju in spodbudite njihovo ustvarjalnost, izvirnost.

Udeleženci – sodelujoči

Natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda, in sicer bo potekal v 3 skupinah:

1.         triletje (1. do 3. razred): likovni,

2.         triletje (4. do 6. razred): literarni,

3.         triletje (7. do 9. razred): literarni.    

Šola lahko sodeluje z največ desetimi izdelki iz vsakega triletja.

Likovni natečaj za učence 1. triletja

Tema: Branje – neminljiv košček otroštva.

Format: A4 ali A3

Likovna tehnika je lahko s področja grafike, slikanja ali risanja.

Vsaka šola lahko pošlje do deset likovnih del.

Način sodelovanja

Likovne izdelke pošljite na naslov OŠ Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan s pripisom Natečaj Metelkovo pero. Izdelku priložite spremni list.

Literarne prispevke pošljite na elektronski naslov metelkovo.pero@os-skocjan.si s spremnim listom.

Dodatna navodila:

–           besedilo naj vsebuje do 4000 znakov s presledki,

–           pisava calibri,

–           velikost črk 12,

–           leva poravnava besedila.

Na literarnem natečaju lahko učenci sodelujejo s poezijo/pesmimi in s proznimi prispevki različnih zvrsti: razmišljanje, domišljijski, doživljajski spis, pismo

 Vsaka šola lahko pošlje do deset literarnih  del iz 2. in deset iz 3. triletja.

Prispevki naj bodo jezikovno in pravopisno ustrezni in še neobjavljeni. Ustvarjalci in njihovi mentorji zagotavljajo, da so sami avtorji prispevka in da soglašajo  z objavo svojega prispevka na spletu, v šolskem glasilu …

Likovna dela  in literarne prispevke bo pregledala tričlanska strokovna komisija, med izbranimi bodo tri dela nagrajena. Izbrani in nagrajeni izdelki bodo razstavljeni in predstavljeni v večnamenskem prostoru naše  šole (na zaključni prireditvi)  predvidoma 10. 12. 2020 ali pa bomo Metelkovo priznanje in Metelkovo pero poslali po pošti.

Čas trajanja razpisa

Natečaj poteka  od 22. 9. 2020. Rok za oddajo prispevkov je 23. 11. 2020.

Dodatna navodila na tel. št. 07 38 46 608 (Marinka Cerinšek) ali na e-naslovu metelkovo.pero@os-skocjan.si

Pripravila: Marinka Cerinšek.

Prijazno vabljeni k sodelovanju.                                                      

Ravnateljica
Irena Čengija Peterlin, l.r.

                                                                                             

KULTURNI DAN

V petek, 11. 9. 2020, ob 10. uri (1 h 15 min) si bodo učeni od 4. do 7. razreda ogledali mladinsko dramsko predstavo Tajno društvo PGC v Kulturnem centru J. Trdine v Novem mestu.