Select Page
EVROPSKI DAN JEZIKOV IN SVETOVNI DAN ŽIVALI

EVROPSKI DAN JEZIKOV IN SVETOVNI DAN ŽIVALI

Učenci 1. razreda so tudi letos obeležili tradicionalni evropski dan jezikov in svetovni dan živali

Evropski dan jezikov obeležujemo z namenom, da bi učence spomnili na velik pomen, ki ga ima poznavanje tujih jezikov v naši družbi. Praznujemo ga zato, da seznanimo javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje, da opozorimo na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope in da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.  

Svetovni dan živali, 4. oktober, je dan, posvečen dobrobiti vseh živali na planetu.  Namen tega dneva  je opozoriti na zaskrbljujoč položaj ogroženih živalskih vrst ter vse nas spomniti na pomembno vlogo živali v našem vsakdanjem življenju in pri ohranjanju pestrosti življenjskih okolij.  

Zapisala: Tina Jančar

Foto: Tina Jančar

KULTURNI DAN, 8. 10. 2020

V četrtek, 8. 10. 2020, bo na OŠ Frana Metelka Škocjan od 8.20 do 12.40 potekal kulturni dan −  Metelkov dan  z naslovom Njega dni – kulturno izročilo domačega kraja

Mentorji bodo z učenci raziskovali našo škocjansko preteklost (prehrano, oblačilno in plesno kulturo …).

Za skupino za pripravo Marinka Cerinšek