Select Page

Pravila obnašanja in ravnanja v spletnih konferencah

Pravila obnašanja in ravnanja v spletnih konferencah (9. ČLEN Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan)

Spletne videokonference so oblika pouka na daljavo. Pri uporabi videokonferenc veljajo enaka pravila obnašanja in ravnanja kot v šolskih učilnicah. Poleg upoštevanja pravil lepega obnašanja na spletu pri uporabi videokonferenc veljajo še naslednja pravila:

 1. Učenec se prijavi v aplikacijo s svojim imenom in priimkom (in razredom).
 2. K videokonferencam ni dovoljeno zamujati.
 3. K videokonferencam morajo učenci prihajati primerno oblečeni in urejeni.
 4. K videokonferencam ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.
 5. Učenec mora imeti ves čas prisotnosti pri pouku v spletni učilnici vklopljeno kamero.
 6. Učenec naj ima pri uri vse didaktične pripomočke in gradivo, ki ga za delo potrebuje.
 7. Učenec sledi navodilom učitelja in s svojim vedenjem ne sme motiti pouka in svojih sošolcev.
 8. Med poukom ni dovoljeno norčevanje, žaljenje, uporaba kletvic in drugih neprimernih besed (niti v pisni niti v ustni obliki).
 9. Snemanje in fotografiranje predavanj, pouka ter ostalih srečanj prek videokonferenc izbranih aplikacij ter objavljanje le-teh brez dovoljenja učitelja ni dovoljeno.

Možni ukrepi in posledice ob neupoštevanju pravil:

 1. Učitelj učenca opozori na neprimerno vedenje.
 2. Ob neupoštevanju učiteljevega opozorila učitelj o tem seznani razrednika, ta pa učenčeve starše.
 3. Če se učenčevo neprimerno vedenje nadaljuje, učitelj učenca odstrani iz spletne učilnice. Učenec učno snov predela sam v spletni učilnici.
 4. Učenčev izostanek zaradi odstranitve iz spletne učilnice je neopravičen.
 5. Ob neopravičenih izostankih razrednik vzgojno ukrepa v skladu s 16. členom Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan.
 6. Učitelj lahko učencu zaradi neudeležbe na učnih urah prek videokonferenc ter zaradi neodzivnosti oziroma neopravljanja učnih obveznosti odredi predmetni izpit.

POVEZAVA: http://www.frana-metelka-skocjan.si/solanje-na-daljavo-pravila/

URNIK 6. – 9. od četrtka, 1. 4. naprej

Pozdravljeni.

V času ponovnega zaprtja, torej od četrtka, 1. 4. do 11. 4.  veljajo urniki (povezava spodaj), ki smo jih izvajali že v prvem zaprtju od 1. 2. naprej.

Za učence 6. – 9. razreda so v urnik dodane še ure priprave na NZP, ki se naj jih učenci redno aktivno udeležujejo.

POVEZAVA DO URNIKOV: URNIK 6. – 9.r od 1. 4. 2021 – 11. 4. 2021 2. šolanje na daljavo

 

PRAVILA V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO (pravila obnašanja in ravnanja v spletnih konferencah):

Spletne videokonference so oblika pouka na daljavo. Pri uporabi videokonferenc veljajo enaka pravila obnašanja in ravnanja kot v šolskih učilnicah. Poleg upoštevanja pravil lepega obnašanja na spletu pri uporabi videokonferenc veljajo še naslednja pravila:

 1. Učenec se prijavi v aplikacijo s svojim imenom in priimkom (in razredom).
 2. K videokonferencam ni dovoljeno zamujati.
 3. K videokonferencam morajo učenci prihajati primerno oblečeni in urejeni.
 4. K videokonferencam ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.
 5. Učenec mora imeti ves čas prisotnosti pri pouku v spletni učilnici vklopljeno kamero.
 6. Učenec naj ima pri uri vse didaktične pripomočke in gradivo, ki ga za delo potrebuje.
 7. Učenec sledi navodilom učitelja in s svojim vedenjem ne sme motiti pouka in svojih sošolcev.
 8. Med poukom ni dovoljeno norčevanje, žaljenje, uporaba kletvic in drugih neprimernih besed (niti v pisni niti v ustni obliki).
 9. Snemanje in fotografiranje predavanj, pouka ter ostalih srečanj prek videokonferenc izbranih aplikacij ter objavljanje le-teh brez dovoljenja učitelja ni dovoljeno.

VEČ NA  POVEZAVI: http://www.frana-metelka-skocjan.si/solanje-na-daljavo-pravila/

POUK NA DALJAVO 1. – 11. 4. 2021

Spoštovani starši in učenci,

obveščam vas, da bo pouk od četrtka, 1. 4. 2021 pa do petka 9. 4. 2021 ponovno potekal na daljavo. Vlada se je zaradi hitrega naraščanja okuženih v 3. valu epidemije odločila, da ponovno za krajši čas zapre vrtce in šole. Pouk bo potekal po prilagojenem urniku (kot so ga učenci imeli v času izobraževanja na daljavo) preko ZOOM videokonferenc ter v spletnih učilnicah. Razredniki in učitelji bodo z učenci vzdrževali stik tudi preko elektronske pošte, učencem pa bodo v teh dneh podali informacije o izvajanju izobraževanja na daljavo.

V vrtcu in šoli bo organizirano nujno varstvo za otroke in učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Enak pogoj velja za starša samohranilca.

Razredničarke učencev od 1. do 3. razreda vam bodo posredovale Prijavnico za nujno varstvo otrok ter Izjavo delodajalca. Avtobusni prevoz ne bo organiziran.

Spoštovani starši in učenci, v šoli se večina učencev ni razveselila zaprtja šole, vendar vas kljub temu prosim, da ukrep Vlade RS spoštujemo in se potrudimo po naših močeh, da vsak izmed nas z malimi dejanji pripomore k zajezitvi širjenja okužb. Na svidenje v virtualnih učilnici in ostanite dobro.

Lepo pozdravljeni,

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica

MATERINSKI DAN

Materinski dan je neformalen praznik posvečen materam. Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo je navada prišla po prvi svetovni vojni. Materinski dan so v Evropi začeli praznovati po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva je bil določen 15. maj, potem pa prestavljen na 25. marec. V Sloveniji se po drugi svetovni vojni materinski dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznuje na isti dan kot Marijino oznanjenje, torej 25. marec.

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Materinski_dan

ZA VSE MAME