Skoči na glavno vsebino

Pravila obnašanja in ravnanja v spletnih konferencah (9. ČLEN Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan)

Spletne videokonference so oblika pouka na daljavo. Pri uporabi videokonferenc veljajo enaka pravila obnašanja in ravnanja kot v šolskih učilnicah. Poleg upoštevanja pravil lepega obnašanja na spletu pri uporabi videokonferenc veljajo še naslednja pravila:

 1. Učenec se prijavi v aplikacijo s svojim imenom in priimkom (in razredom).
 2. K videokonferencam ni dovoljeno zamujati.
 3. K videokonferencam morajo učenci prihajati primerno oblečeni in urejeni.
 4. K videokonferencam ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.
 5. Učenec mora imeti ves čas prisotnosti pri pouku v spletni učilnici vklopljeno kamero.
 6. Učenec naj ima pri uri vse didaktične pripomočke in gradivo, ki ga za delo potrebuje.
 7. Učenec sledi navodilom učitelja in s svojim vedenjem ne sme motiti pouka in svojih sošolcev.
 8. Med poukom ni dovoljeno norčevanje, žaljenje, uporaba kletvic in drugih neprimernih besed (niti v pisni niti v ustni obliki).
 9. Snemanje in fotografiranje predavanj, pouka ter ostalih srečanj prek videokonferenc izbranih aplikacij ter objavljanje le-teh brez dovoljenja učitelja ni dovoljeno.

Možni ukrepi in posledice ob neupoštevanju pravil:

 1. Učitelj učenca opozori na neprimerno vedenje.
 2. Ob neupoštevanju učiteljevega opozorila učitelj o tem seznani razrednika, ta pa učenčeve starše.
 3. Če se učenčevo neprimerno vedenje nadaljuje, učitelj učenca odstrani iz spletne učilnice. Učenec učno snov predela sam v spletni učilnici.
 4. Učenčev izostanek zaradi odstranitve iz spletne učilnice je neopravičen.
 5. Ob neopravičenih izostankih razrednik vzgojno ukrepa v skladu s 16. členom Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan.
 6. Učitelj lahko učencu zaradi neudeležbe na učnih urah prek videokonferenc ter zaradi neodzivnosti oziroma neopravljanja učnih obveznosti odredi predmetni izpit.

POVEZAVA: http://www.frana-metelka-skocjan.si/solanje-na-daljavo-pravila/

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost