Select Page

BREZ CORONE V ŠOLO – ORGANIZACIJSKI UKREPI

Spoštovani starši in učenci,

Nov začetek je priložnost za pridobivanje novih izkušenj in verjamem, da se ga veselite. Življenje s Corona virusom je postal naš vsakdan in ukrepi, s katerimi smo zaključili preteklo šolsko leto, bodo v skladu z Odlokom Vlade RS v veljavi tudi v novem šolskem letu. V priponkah prilagam organizacijo dela za učence po triadah.

1.vio

2.vio

3.vio

Uspešen začetek novega šolskega leta želim vsem.

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica

OŠ Frana Metelka Škocjan

irena.cengija.peterlin@os-skocjan.si

Tel: 07 38 46 602

www. os-skocjan.si

 

ORGANIZACIJA 1. ŠOLSKEGA DNE, 1. 9. 2021

Organizacija prvega šolskega dne bo potekala po modelu B (učenci so v matičnih učilnicah).

Sprejem prvošolcev in njihovih staršev:

 • Zbiranje ob 9. 45 uri na šolskem igrišču – oddajanje Izjav o izpolnjevanju pogojev PCT.
 • 10. 00: program za prvošolce, odhod učencev v matične učilnice in kratek sestanek s starši.
 • 12. 00: zaključek prvega šolskega dne za prvošolce.

Učenci od 2. do 9. razreda:

 • Prihod v šolo v drugimi vožnjami avtobusa. V matične učilnice vas bodo usmerjali dežurni učitelji.
 • V šolo učenci vstopajo posamično in si ob vstopu razkužijo roke (starejši učenci).
 • Zaščitne obrazne maske za v skupnih prostorih obvezne za vse učence, za učence od 6. do 9. razreda pa so maske obvezne tudi v matičnih učilnicah.
 • Prvi šolski dan so učenci obuti in ne uporabljajo garderobnih omaric.
 • 8. 20 začetek 1. šolskega dne v matičnih učilnicah.
 • Kosil in podaljšanega bivanja prvi šolski dan ne bo.
 • Odhodi domov so s prvimi vožnjami avtobusa.

Učenci s seboj prinesite šolske torbe.

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica

 

PRVI ŠOLSKI DAN

Spoštovani učenci!

V sredo, 1. 9. 2021, se učenci od

2. do 9. razreda  zberete ob 8. 20 uri v matičnih razredih.

 Učenci 1. razreda se nam pridružite ob 10. uri na šolskem igrišču.

Učenci se pripeljete v šolo z drugimi vožnjami šolskega avtobusa po enakem voznem redu, kot je veljal v šolskem letu 2020/21.

Domov odhajate s prvimi vožnjami oziroma v spremstvu staršev.

Podaljšanega bivanja in kosil prvi šolski dan ne bo.

Ravnateljica: Irena Č. Peterlin

 

VOZNI RED AVTOBUSOV 1. 9. 2021

OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN

 PRIHODI V ŠOLO:

 Avtobusi vozijo po voznem redu iz šolskega leta 2020/2021; učenci pridejo oziroma se pripeljejo v šolo z drugimi vožnjami šolskih avtobusov po voznem redu šolskega leta 2020/2021.

PRVA

POSTAJA

SMER   OPOMBA:
6:50 Gor. Stara vas – šola K  
7:05 Telčice – Gorenje Dole – Dolenje Dole – Jelendol –  Mačkovec – šola Š 2 Smer Dole
7:05 Dobruška vas – Tomažja vas – – Stranje – Dobrava – Hudenje – Grmovlje – Dol. Stara vas – šola Š 1 Smer Dobrava
7:14 ŠTRIT –   BUČKA R Smer Bučka
7:45 Osrečje   – Zalog – Zbure – Male Poljane – Velike Poljane – Zagrad – Klenovik – Goriška   vas – Segonje – Zloganje – šola Š 2 Smer Osrečje-Zalog
7.50 Stranje – Tomažja vas – Hudenje – Dobruška vas – Grmovlje – Dol. Stara vas – šola

Š 1

 

Smer Dobrava

 ODHODI IZ ŠOLE:

 11.45 – BUČKA (redni avtobus)

 11.50 – DOBRAVA I. (DOBRUŠKA VAS, TOMAŽJA VAS, STRANJE, HUDENJE, GRMOVLJE, DOL. STARA VAS).

 11.50 – OSREČJE, ZALOG, ZBURE, VELIKE POLJANE, MALE POLJANE, KLENOVIK, ZAGRAD, GORIŠKA VAS, ZLOGANJE, SEGONJE.

 12.15 – MAČKOVEC, DOLE, JELENDOL (šolski avtobus, ki se vrne iz Dobrave)

 12.30 – DOBRAVA II. (po potrebi, glede na število učencev iz te smeri)

 HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA ŠOLARJE na AVTOBUSU:

 • Ves čas prevoza nosijo maske, ki prekrije nos in usta.
 • Poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo.
 • Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga odrasla oseba.
 • Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.
 • Poučeni morajo biti o pravilnem razkuževanju rok.
 • Razkužilo zagotovi prevoznik.
 • Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu.