Select Page

Podprimo otroke pri hoji in kolesarjenju v šolo

Hoja v šolo je dobra priložnost za redno telesno dejavnost in večina otrok si želi v šolo s kolesom ali skirojem, zato je pričetek novega šolskega leta odlična priložnost, da otrokom pomagamo razvijati te zdrave potovalne navade. Šole in občine lahko k temu pripomorejo z aktivnim načrtovanjem šolskih poti in z organizacijo spremljane hoje v šolo s pomočjo Pešbusa in Bicivlaka, katere namen je otroke naučiti tudi varnega vključevanja v promet. Starši pa lahko k temu pripomorejo z odločnostjo, da bodo njihovi otroci prihajali v šolo aktivno in z zaupanjem, da to zmorejo.

Več na povezavi: https://www.dobertekslovenija.si/novice/podprimo-otroke-pri-hoji-in-kolesarjenju-v-solo/

PROMETNA VARNOST

Spoštovani starši,

začenja se novo šolsko leto in po dvomesečnem premoru bodo ceste znova polne šolarjev. Tudi letos bodo v prvih šolskih dneh policisti, predstavniki PGD Škocjan in Bučka ter predstavniki inšpektorata izvajali poostren nadzor prometa in tako poskrbeli za večjo varnost naših otrok. Še posebej tistih, ki letos prvič stopajo skozi šolska vrata.

Naloga nas vseh je, da bodo otroci na poti v šolo in domov ter tudi sicer v prometu čim bolj varni.

Odločili smo se, da skupaj z vami zavarujemo življenja otrok, ki obiskujejo našo šolo. Predvsem v prvih šolskih dneh moramo starši, učitelji in policisti spregovoriti o varnosti v prometu. Starši naj skupaj z otrokom načrtujejo pot v šolo in domov.

Naša skupna naloga in še posebej naloga staršev je, da za otroke storimo kaj več: 

 •  naučimo jih osnovnih prometnih pravil,
  •   pokažimo jim, katera pot v šolo in domov je najvarnejša,
  •   izbrati je potrebno najvarnejšo pot in ne najkrajše,
  •   za pot v šolo in domov otroka ustrezno opremimo (rumene rutice, odsevne kresničke, torbe z odsevniki…),
  •   tisti, ki v šolo prihajajo peš, naj gredo po pločniku ali pešpoti,
  •   učenci  vozači s šolskim avtobusom in kombijem čakajo na prevoz na predvidenem postajališču,
  •   posebno pozornost posvetimo vstopanju in izstopanju (disciplinirano in šele takrat, ko se vozilo popolnoma ustavi),
  •   v avtobusu in kombiju je obvezna uporaba varnostnih pasov,
  •   enako velja tudi za tiste, ki otroke pripeljejo v šolo z avtomobilom (uporaba varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev – starši moramo biti zgled za uporabo varnostnih pasov),
  •   starše naprošamo, da v umirjeno prometno območje pri šoli pripeljejo počasi in ne ustavljajo avtomobilov na postajališču in obračališču pred šolo,
  •   s kolesom se v šolo lahko vozijo le tisti učenci, ki so opravili kolesarski izpit, imajo tehnično brezhibno kolo in uporabljajo zaščitno čelado,
  •   podobno velja tudi za učence, ki se v šolo pripeljejo s kolesom z motorjem (izpit, brezhibno vozilo in zaščitna čelada),
  •   kolesa in kolesa z motorjem ter skiroje parkiramo na prostoru, namenjenim za parkiranje koles.

 Otroci opazujejo vaše ravnanje in ga skušajo posnemati. Bodite jim dober zgled  skozi celo šolsko leto in ne samo prve šolske dni. Z nekaj storjenimi dejanji boste olajšali delo vsem, ki se ukvarjajo s prometno varnostjo. Tako boste pripomogli našim najmlajšim k večji varnosti v prometu. Prvi šolski dan je pravi trenutek, da o tem razmislimo, saj je to del naše skupne odgovornosti.

Viri:  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: brošura Prvi koraki v svetu prometa 

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/prvi-koraki-v-svetu-prometa.pdf.

Vam in vašim otrokom želimo srečno in varno v prometu – naj to šolsko leto mine brez ene same prometne nezgode.

Ekipa prometne varnosti.

PRVI ŠOLSKI DAN -1. razred

VABILO 1. razred – PDF

KONČNO JE PRIŠEL TISTI DAN,
KO POSTANEŠ ŠOLAR.
PRIČAKUJEMO TE TVOJI
UČITELJICI, UČILNICA, IGRAČE
IN VELIKO NOVIH DOGODIVŠČIN
IN ZNANJ.

VABIMO TE,

DA PRIDEŠ S STARŠI V ČETRTEK, 1. 9. 2022, OB 10. URI
NA ŠOLSKO IGRIŠČE (V PRIMERU SLABEGA VREMENA V ŠOLSKO TELOVADNICO).

VESELIMO SE NAŠEGA SREČANJA IN TE LEPO POZDRAVLJAMO.

UČITELJICE 1. RAZREDOV

PRVI ŠOLSKI DAN 2. – 9. razred

OBVESTILO

V četrtek, 1. 9. 2022, se učenci od 2. do 9. razreda zberete v matičnih učilnicah in ob 8.15 skupaj z razredniki odidete v večnamenski prostor.

Učenci se pripeljete v šolo z drugimi vožnjami šolskega avtobusa po enakem voznem redu, kot je veljal v šolskem letu 2021/22.

Domov odhajate s prvimi vožnjami oziroma v spremstvu staršev.

Učenci imate s seboj beležko, pisala in šolsko torbo, da domov odnesete učbenike iz učbeniškega sklada.

Podaljšanega bivanja in kosil prvi šolski dan ne bo.

Ravnateljica: Irena Č. Peterlin

 

VOZNI RED AVTOBUSOV 1. 9. 2022

PRIHODI V ŠOLO:

Avtobusi vozijo po voznem redu iz šolskega leta 2021/2022; učenci pridejo oziroma se pripeljejo v šolo z drugimi vožnjami šolskih avtobusov po voznem redu šolskega leta 2021/2022.

PRVA

POSTAJA

SMER   OPOMBA:
7:05 Telčice – Gorenje Dole – Dolenje Dole – Jelendol –  Mačkovec – šola Š 2 Smer Dole
7:05 Dobruška vas – Tomažja vas  – Stranje – Dobrava – Hudenje – Grmovlje – Dol. Stara vas – šola Š 1 Smer Dobrava
7:14 ŠTRIT –   BUČKA R Smer Bučka
7:45 Osrečje   – Zalog – Zbure – Male Poljane – Velike Poljane – Zagrad – Klenovik – Goriška   vas – Segonje – Zloganje – šola Š 2 Smer Osrečje-Zalog
7:50 Stranje – Tomažja vas – Hudenje – Dobruška vas – Grmovlje – Dol. Stara vas – šola

Š 1

 

Smer Dobrava

 

ODHODI IZ ŠOLE:

11.45 – BUČKA (redni avtobus)

11.50 – DOBRAVA I. in GRMOVLJE

11.50 – OSREČJE, ZALOG, VELIKE POLJANE, KLENOVIK, ZAGRAD, GORIŠKA VAS, ZLOGANJE

12.15 – MAČKOVEC, DOLE, JELENDOL (šolski avtobus, ki se vrne iz Dobrave)

12.30 – DOBRAVA II. (šolski avtobus, ki se vrne iz smeri Osrečje-Zagrad, po potrebi, glede na število učencev iz te smeri)