Select Page
STARA igr(ač)a ZA NOVO veselje 

STARA igr(ač)a ZA NOVO veselje 

Projekt Unescova priložnosti: STARA igr(ač)a ZA NOVO veselje 

Kot UNESCO šola smo se tudi letos odločili, da se odzovemo povabilu k projektu Stara igrača za novo veselje, ki ga organizira Osnovna šola Zreče.

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah in branje je za duha to, kar je telovadba za telo. Kljub temu, da danes na internetu dobimo skorajda vse, je še vedno poseben užitek vzeti v roke knjigo in se v mislih preseliti v drug svet. Tako je tudi pri mlajših otrocih. Branja se začnemo učiti že pred vstopom v šolo in je pomembno za nadaljnje učenje in učno uspešnost.

Prav zato smo se na šoli odločili, da v okviru Unesca izvedemo menjavo knjig, ki so še uporabne, a jih ne uporabljajo več, ker so se jih naveličali.

Izvedli smo ga tako na Podružnični šoli Bučka kot na matični šoli Frana Metelka Škocjan v mesecu decembru. Z okrožnico in letakom, ki je bil na vidnem mestu na steni šole, smo učence obvestili o projektu in jih povabili k sodelovanju.

Na podružnični šoli je aktivno sodelovalo 13 učencev, izmenjali pa so si 19 knjig.

Na matični šoli pa je sodelovalo 57 učencev, izmenjali pa so si 124 knjig.

Izrazi na učenčevih obrazih so nam povedali, da so nad dogodkom navdušeni, učitelji pa smo bili zadovoljni, da smo lahko učencem, ki so želeli sodelovati pri projektu, polepšali dan.

 

Projekt je dobro uspel in še enkrat se je pokazalo, da ni nikoli prezgodaj ali odveč, da mlade spodbudimo k premišljenemu ravnanju z materialnimi stvarmi in tako posledično privzgojimo pozitiven odnos do okolja in skrb zanj ter trajnostni način življenja.

 

Zapisala:

Tina Jančar

 

TEDEN PISANJA Z ROKO

TEDEN PISANJA Z ROKO

Počasi, lepo počasi pisalo po papirju drsi, nam črke ustvarja in misli umiri.

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti razvijamo z vajo. Naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost.

Tudi metelkarji se bomo pridružili Tednu pisanja z roko 2022

od 17. do 21. januarja 2022.

Osrednja tema  letošnjega Tedna pisanja  z roko je

Pišem z roko, ker …

Več na https://www.pisemozroko.si/

Vsi lepo vabljeni k pisanju z roko.

Za Teden pisanja Marinka Cerinšek

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2021/2022     

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2021/2022     

Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja

 V letošnjem šolskem letu se natečaj osredotoča na 6. trajnostni cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna ureditev.

Voda je naše naravno bogastvo in človekova pravica, povezana s pravico do življenja in pravico do zdravja. Brez nje ne bi imeli niti drugih pravic. Ljudem, ki jim je voda oddaljen vir, je ogrožena osebna in fizična varnost.

    

Kar 800 otrok, mlajših od 5 let, umre vsak dan zaradi bolezni, povezanih z onesnaženostjo voda in neurejenih sanitarij.

Države bi morale vsem zagotoviti dostop do zadostnih količin vode, a revnim je to pogosto onemogočeno.

771 milijonov ljudi nima niti osnovnega dostopa do čiste pitne vode.

Za dostop do pitne vode je hkrati nujno, da je spoštovana pravica do svobode izražanja in združevanja.

Več o natečaju si lahko preberete na povezavi:

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/

Učenci lahko sodelujete na literarnem, likovnem, fotografskem, video in internetnem natečaju.

Učenci  in mentorji, bodite čim bolj ustvarjalni  in izvirni.

Za EVŠ na naši šoli Marinka Cerinšek in Mateja Korenič

ŠOLA v naravi, 6.r SMUČANJE

Dober večer.

Odplesali smo zadnji ples v diskoteki in že počasi razmišljamo o odhodu domov. Današnji dan je bil vremensko manj prijazen kot nedelja in ponedeljek, kljub temu pa smo se nasmučali. Vsi učenci so lepo napredovali v smučarskem znanju, kar je bil tudi naš glavni cilj šole v naravi. Jutri bomo še malo znanja dodali.

Odhod z Rogle je predviden ob 15.uri, prihod v Škocjan pa okoli 17.15.

Foto utrinke lahko spremljate na povezavi: https://drive.google.com/drive/folders/1AB6OG3EhYWADF9vKoAVVbvmT5qk9UEM7?usp=sharing

Pozdrav iz Rogle

——————————————–

Dobro jutro.

Danes je bilo na vrsti C19 testiranje, ki smo ga uspešno prestali. Otroci so OK. Pred nami je 3. smučarski dan, upamo na sonce v vseh pogledih.

Pozdrav iz Rogle.

—————————————————————————–

Prvi dan ŠVN je minil mirno, brez posebnosti, v lepem sončnem vremenu, z nekaj vetra sicer. Najtežji del dneva je bilo prenašanje kovčkov do apartmajev Jerebika, kjer smo nastanjeni. Dan smo zaključili z večernim, enournim sprehodom in potem presenetljivo hitro, precej utrujeni zaspali.

Pred nami je lep, hladen, sončen dan, novi smučarski izzivi in nova doživetja.

Ostanite zdravi.

Lep pozdrav iz Rogle.

MLADI VARUHI NARAVE IN NAMESTITEV KRMILNIC OKOLI ŠTRITOVSKEGA JEZERA

Občina Škocjan sistematično in celostno pristopa k urejanju območja Štritovskega jezera z okolico, ki je naravna vrednota. Izdelana so izhodišča, izbran izvajalec in v teku je priprava idejne zasnove (IDZ) za ureditev območja, ki bo opredelila prostorske ureditve in vsebine, ki bi se lahko izvajale na tem območju. Občina se je pri izdelavi zasnove povezala s krajani, lastniki zemljišč ter oblikovala delovno skupino, ki aktivno sodeluje z izvajalcem pri pripravi IDZ.

V pripravo predlogov ureditev in vsebin okoli Štritovskega jezera so se vključili tudi učenci OŠ Frana Metelka Škocjan, ki so v okviru izbirnega predmeta Turistična vzgoja pod mentorstvom učiteljice Patricije Haler pripravili zbir predlogov za ureditev Šolske učne poti Štritovsko jezero ter programov. Med predlogi je bila podana tudi želja, da učenci postanejo varuhi narave.

Akcije so se udeležili učenci 9. razredov OŠ Frana Metelka Škocjan v spremstvu učiteljev Patricije Haler in Aleksandra Božiča, sicer tudi odličnega poznavalca ptic in aktivnega člana DOPPS. Ob prihodu nam je toplo dobrodošlico z domačim čajem in piškoti v imenu Turističnega društva Bučka pripravila domačinka Nataša Hočevar, ki je mladost preživela neposredno ob Štritovskem jezeru. Z neprecenljivimi izkušnjami, ki jih pridobiva z delom v Slovenski turistični organizaciji (STO), aktivno pomaga tudi pri pripravi idejne zasnove. Domačini pa so v tem adventnem času poskrbeli za praznično vzdušje s postavitvijo izvirnega adventnega venčka ob jezeru in okrašeno smrečico sredi jezera.

Celoten prispevek najdete na spletni strani občine Škocjan: https://www.obcina-skocjan.si/objava/579998