Skoči na glavno vsebino

DRUGAČNOST NAS BOGATI 2020/21 in 2021/22

ŠOLSKO LETO 2021/22

S projektom Drugačnost nas bogati želimo učence ozavestiti o pomenu medkulturnega učenja in dialoga, strpnosti, sodelovanja v vse bolj raznoliki družbi ter pomenu miru in spoštovanju človekovih pravic. Učence želimo z izkustvenim učenjem ozavestiti in pripraviti na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi.

V projekt želimo vključiti naslednje teme:

  1.   Izobraževanje za trajnostni razvoj – Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja posameznike, institucije in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam – ali pa ne bo pripadal nikomur (po listini ZN).
  2.   Globalno državljanstvo – proces, v katerem človek postane odgovoren do svojega okolja, do drugih posameznikov in do družbe, v kateri živi.
  3.   Zbliževanje kultur – zavedanje pomembnosti tega, da različne kulture živijo med sabo v sožitju in dobroti.
  4.   Otrokovo pravice ter mir in človekove pravice – spoštovanje vseh, ne glede na barvo kože, kulturo, narodnost, vero, …
Kaj smo v šol.l. 2021-22 na naši šoli že izvedli oz. obeležili:

V projektu sledimo cilju 4.7 izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo, torej sledimo temu, da do leta 2030 vsi učenci pridobijo znanje in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, med drugim z izobraževanjem za trajnostni razvoj in trajnostni način življenja, človekove pravice, enakost med spoloma, spodbujanje kulture miru in nenasilja, državljanstvo in spoštovanje kulturne raznolikosti ter prispevek k trajnostnemu razvoju kulture.

Projekt je zasnovan na dveh dejavnostih, ki se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo s ciljem zavedanja, da nas drugačnost bogati ter s poudarkom na VZGOJI ZA EMPATIJO, ALTRUIZMU in MEDSEBOJNEM SODELOVANJU.

Cilj projekta je učencem približati DRUGE KULTURE, NARODE TER SVET DRUGAČNIH, jih učiti in naučiti strpnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov, spoštovanja drugih kultur in življenja v družbi brez meja.
1. DEJAVNOST NA DALJAVO: Želimo si, da bi učenci preko sodelovanja z drugimi krepili področje socialnega zavedanja in odnosnih spretnosti. Ko se družijo in sodelujejo, krepijo svojo sposobnost empatije in zavzemanja perspektive drugih. Za vsako sodelovanje in dobre medosebne odnose potrebujemo spretnosti jasnega sporočanja in aktivnega poslušanja. Učence tekom celega šolskega leta spodbujamo, da si nudijo medsebojno pomoč pri različnih dejavnostih (učna pomoč, sodelovanje pri oblikovanju oddelčnih aktivnosti…), spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje (pomoč starejšim), pomoč pri vsakodnevnih hišnih opravilih ter sodelovanje starejših učencev z mlajšimi (prijateljski razredi, tutorstvo).
2. DEJAVNOST V ŽIVO: Želimo, da se učenci pobližje spoznajo z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju. Uporabniki VDC-jev so občutljiva in ranljiva populacija. Naloga ne samo tamkajšnjega tima zaposlenih, pač pa celotne družbe, je spoštovanje človeškega dostojanstva in dobro počutje uporabnikov. Spodbujati moramo naravnanost k temu, da ljudem z motnjo v duševnem razvoju ponujamo možnosti in priložnosti za aktivno udejstvovanje v družbi. Na ta način bodo doživljali zadovoljstvo, pridobivali na občutku lastne vrednosti ter krepili občutek, da znajo in zmorejo sami. Zato bomo varovance VDC Novo mesto povabili v našo sredino, jih bolje spoznali in za njih pripravili kratek kulturni program. Šola, ki se odloči za sodelovanje v živo, sodeluje na dejavnostih na OŠ Frana Metelka Škocjan. Sodelujoči učenci (največ 3 iz prijavljene šole + mentor) dan preživijo z varovanci VDC Novo mesto, na delavnicah in predavanjih.

Projekt bomo zaključili 21. maja 2022, na svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj.

ŠOLSKO LETO 2020/21

Spoštovani prijatelji UNESCO mreže pridruženih šol!

OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN VAS VABI, DA SE PRIDRUŽITE NAŠEMU PROJEKTU                                                                                             

KAJ SMO POSTORIL NA NAŠI ŠOLI:

SRČNA PISMA ZA MALO BORKO LOTI

 
 
 

DRUGAČNOST NAS BOGATI

S projektom Drugačnost nas bogati želimo učence ozavestiti o pomenu medkulturnega učenja in dialoga, strpnosti, sodelovanja v vse bolj raznoliki družbi ter pomenu miru in spoštovanju človekovih pravic. Učence želimo z izkustvenim učenjem ozavestiti in pripraviti na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi.

V projekt želimo vključiti naslednje teme:

  • Izobraževanje za trajnostni razvoj,
  • globalno zbliževanje kultur,
  • otrokovo pravice
  • mir in človekove pravice.

V projektu sledimo cilju 4.7 izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo, torej sledimo temu, da do leta 2030 vsi učenci pridobijo znanje in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, med drugim z izobraževanjem za trajnostni razvoj in trajnostni način življenja, človekove pravice, enakost med spoloma, spodbujanje kulture miru in nenasilja, državljanstvo in spoštovanje kulturne raznolikosti ter prispevek k trajnostnemu razvoju kulture.

Več na spodnji povezavi:

(Skupno 750 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost