Skoči na glavno vsebino

DRUGAČNOST NAS BOGATI 2022/23

S projektom Drugačnost nas bogati želimo učence ozavestiti o pomenu medkulturnega učenja in dialoga, strpnosti, sodelovanja v vse bolj raznoliki družbi ter pomenu miru in spoštovanju človekovih pravic. Učence želimo z izkustvenim učenjem ozavestiti in pripraviti na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi.

V projekt želimo vključiti naslednje teme:

  1.   Izobraževanje za trajnostni razvoj – Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja posameznike, institucije in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam – ali pa ne bo pripadal nikomur (po listini ZN).
  2.   Globalno državljanstvo – proces, v katerem človek postane odgovoren do svojega okolja, do drugih posameznikov in do družbe, v kateri živi.
  3.   Zbliževanje kultur – zavedanje pomembnosti tega, da različne kulture živijo med sabo v sožitju in dobroti.
  4.   Otrokovo pravice ter mir in človekove pravice – spoštovanje vseh, ne glede na barvo kože, kulturo, narodnost, vero, …

V projektu sledimo cilju 4.7 izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo, torej sledimo temu, da do leta 2030 vsi učenci pridobijo znanje in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, med drugim z izobraževanjem za trajnostni razvoj in trajnostni način življenja, človekove pravice, enakost med spoloma, spodbujanje kulture miru in nenasilja, državljanstvo in spoštovanje kulturne raznolikosti ter prispevek k trajnostnemu razvoju kulture.

Zasnovan je na dveh dejavnostih, ki se medsebojno prepletata in dopolnjujeta s ciljem zavedanja, da nas drugačnost bogati ter s poudarkom na vzgoji za empatijo, altruizmu in medsebojnem sodelovanju.  
Dejavnosti, med katerimi so izbirale prijavljene šole, so zajemale aktivnosti, ki krepijo področje socialnega zavedanja in odnosnih spretnosti ter dejavnosti, izvedene v okviru Unesco dne na OŠ Frana Metelka Škocjan.

Cilj projekta je učencem približati DRUGE KULTURE, NARODE TER SVET DRUGAČNIH, jih učiti in naučiti strpnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov, spoštovanja drugih kultur in življenja v družbi brez meja.

  1. DEJAVNOST NA DALJAVO: Želimo si, da bi učenci preko sodelovanja z drugimi krepili področje socialnega zavedanja in odnosnih spretnosti. Ko se družijo in sodelujejo, krepijo svojo sposobnost empatije in zavzemanja perspektive drugih. Za vsako sodelovanje in dobre medosebne odnose potrebujemo spretnosti jasnega sporočanja in aktivnega poslušanja. Učence tekom celega šolskega leta spodbujamo, da si nudijo medsebojno pomoč pri različnih dejavnostih (učna pomoč, sodelovanje pri oblikovanju oddelčnih aktivnosti…), spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje (pomoč starejšim), pomoč pri vsakodnevnih hišnih opravilih ter sodelovanje starejših učencev z mlajšimi (prijateljski razredi, tutorstvo). 
  2. DEJAVNOST V ŽIVO: UNESCO DAN – izvedba delavnic, izvedenih v petek popoldne in v soboto, v maju 2023. Šola, ki se odloči za sodelovanje v živo, sodeluje na dejavnostih na OŠ Frana Metelka Škocjan. Sodelujoči učenci (največ 3 iz prijavljene šole + mentor) dan preživijo na raznovrstnih delavnicah ter se pobliže spoznajo z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju (sodelovanje z zvezo Sonček, VDC Novo mesto…). 

Projekt bomo zaključili 21. maja 2023, na svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj.


VABILO: 
vabilo in prijava – Drugačnost na bogati 22-23

Prosimo, da se k projektu prijavite do 15. oktobra 2022 na e-naslov:      katja.zibert@os-skocjan.si

Vodja projekta je Katja Žibert

 

Dogodki in obeležitve na šoli:

Obeležitev mednarodnega dneva miru na OŠ Frana Metelka Škocjan

Utrinek 3. razreda

4.a, 7.b in Sončki

25.11. mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Drugačnost nas bogati – Zalina zgodba

SVETOVNI DAN DOWNOVEGA SINDROMA

Gozd in naravno okolje skozi otrokove oči

(Skupno 561 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost