Select Page

Zdrava šola

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA

Tudi v šolskem letu 2020/21 smo vključeni v projekt Zdrava šola.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Program Zdrave šole ima tri značilnosti

Sodelovalni in akcijsko usmerjen pristop k zdravju se zagotavlja:

  • z obveznim učnim načrtom: vsebine zdravja v učnem načrtu, spiralni učni načrt, medpredmetno in kroskurikularno povezovanje;
  • s skritim učnim načrtom: pomembna je organizacija, ustrezna pravila, medsebojni odnosi, interesne dejavnosti, preventivni in promocijski projekti s področja krepitve zdravja;
  • z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo: poglobljeno sodelovanje med šolo, družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo dejavnosti za zdrav življenjski slog na šoli.

V šolskem letu 2021/2120 bomo nadaljevali z dosedanjimi temami; pridno bomo zbirali star papir, ločevali odpadke, zbirali zamaške in učence navajali na zdravo prehrano, ter jim skozi različne oblike omogočali gibanje (minuta za zdravje, rekreativni odmor, poučevanje z gibanjem, gibanje v prostem času).

Za rdečo nit za šolsko leto 2020/2021 smo izbrali: Čas za zdravje je čas za nas.

S tem naslovom/geslom želimo zajeti različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije.

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI POVEZANE S PREHRANO

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, spodbujanje zdravega načina prehranjevanja in kulture prehranjevanja bodo izvedene pri različnih predmetnih področjih ter drugih dejavnostih šole,  kot so dnevi dejavnosti, pouk gospodinjstva in razredne ure, izbirna predmeta sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja, interesna dejavnost čebelarski krožek, slovenski tradicionalni zajtrk, projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, UNESCO projekt Od pšeničke do potičke in druge dejavnosti.

Skozi dejavnosti Zdrave šole bomo na vzgojnem področju krepili SODELOVANJE in SAMOSTOJNOST v smislu sodelovanja in skrbi za zdravje med vrstniki, in si  v sklopu ZŠ vzeli čas zase, za svoje duševno in telesno zdravje.

Na področju izobraževanja bo naša prednostna naloga BRALNA PISMENOST (članki o zdravju, pravilni prehrani otrok in mladostnikov, vaje za sprostitev, umirjanje, koncentracijo… ).

NAČRT se bo  prilagajal  V SMISLU COVID RAZMER ( izvedbe na daljavo, načini druženja s prijateljskim razredom, prilagojena/ spremenjena izvedba zbiralnih akcij papirja…).

Vabilo 1. ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA

SDUZ_2021_NIJZ_brošura (1)

Vabilo na predavanje RANLJIVE DRUŽINE (1)

Ranljive DRUŽINE Program usposabljanja marec 2021_F

Dopis_OŠ_SD voda_2021

priloga_natečaj_Voda in jaz_OŠ_2021

Svetovni dan vode, 22. 3. 2021 (1)

23.3. je bilo predavanje dr. Urške Blaznik na temo vitamina D o katerem ste bili obveščeni.  Za vse, ki se predavanja niste mogli udeležiti in vas vsebina zanima, si posnetek predavanja lahko ogledate na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=PjJ86jkfSzo&ab_channel=Nacionalniin%C5%A1titutzajavnozdravje

Program Evropskega tedna boja proti raku_25.-31. maj 2021_Zveza slovenskih društev za boj proti raku

   

Projekt vodi Sabina Hočevar.

 

ARHIV OBJAV ZDRAVE ŠOLE:

Spoštovani,

smo v času, ki predstavlja izziv za vse nas, tudi za mladostnike in njihove starše. Posebej še zdaj, ko se približuje tudi zaključek šolskega leta, ki marsikomu predstavlja močan vir stresa, skrbi in obremenitev. Na  Slovenski mreži zdravih šoli so pripravili nekaj gradiv za mladostnike (od 11 let dalje) in njihove starše, in priporočamo, da si jih ogledate.

Infografika Tehnike sproščanja Mladostniki

Infografika Nasveti za starše

Infografika Nasveti za mlade

Kako lahko starši pomagamo mladostnikom

10 nasvetov, koko lahko mladostnik sam skrbi za dobro počutje

Gradiva povezana s temo mladostnikov in dobrega počutja lahko najdete tudi na spodnjih povezavah:

https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni

https://www.rks.si/sl/Novice/Prevedena-prirocnika-Referencnega-centra-Mednarodne-federacije-drustev-Rdecega-kriza-in-Rdecega-polmeseca-za-psihosocialno-podporo-/

Zdrava šola

(Skupno 276 obiskov, današnjih obiskov 1)