Select Page

Zdrava šola

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA

Tudi v letošnjem šolskem letu smo vključeni v projektu Zdrava šola.

 • CILJI ZDRAVE ŠOLE:
 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

PROGRAM

V letu 2018/19 ostaja rdeča nit Mreže ZŠ SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE,  PREHRANO IN GIBANJE. Vključevanje teh vsebin v pouk bo potekalo v obliki delavnic, predavanj, v sodelovanju z ZD, nekatere vsebine bodo izpeljane na dnevih dejavnosti. …Učenci bodo tudi v šolskem letu 2018/2019 pridno ločevali odpadke, zbirali odpadne baterije, kartuše, tonerje, star papir. Skupaj s prijateljskim razredom bodo sodelovali na dejavnostih in krepili medsebojne odnose, skrbeli za zdravo prehrano in gibanje.

Projekt vodi Sabina Hočevar.

(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1)