Skoči na glavno vsebino
Select Page

Govorilne ure

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI

V letošnjem šolskem letu bomo stike s starši izvajali ob upoštevanju varnostnih priporočil. Zavedamo se, da je stik in sodelovanje s starši pomemben dejavnik za uspešno delo otrok. Izmenjava informacij in ustrezna komunikacija staršev z razrednikom in šolo bo letos potekala na daljavo (telefon, video sestanek), v dogovoru z razrednikom, pa bodo možni tudi sestanki osebno, ob predhodni najavi in upoštevanju varnostnih priporočil.

Spoštovani starši, vabimo Vas, da redno obiskujete roditeljske sestanke, govorilne ure in se udeležujete izrednih pogovorov z razredniki, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

Seveda boste lahko sodelovali tudi z drugimi strokovnimi delavci, tudi na vzgojnem področju. Pričakujemo Vas v čim večjem številu tudi pri »novih« oblikah našega sodelovanja.

Pisne informacije in vabila Vam bomo pošiljali sproti med šolskim letom.

RODITELJSKI SESTANKI

Razredni roditeljski sestanki bodo v septembru. Prilagodili smo jih varnostnim razmeram. Prvi roditeljski sestanKI za starše vseh učencev bo potekali  v prvem in drugem tednu na lokaciji šole. Ostali roditeljski sestani bodo potekali predvidoma na daljavo, oz. drugače po dogovorih z posameznimi učitelji oz. razredniki.

O datumih roditeljskih sestankov, ki bodo organizirani med letom, boste obveščeni.

Vsebinsko bodo roditeljski sestanki namenjeni predstavitvi letnega delovnega načrta šole, diferenciaciji pouka, odnosom med učenci, učitelji in starši, prednostnim nalogam šole v 8. in 9. razredu pa tudi poklicni orientaciji.

GOVORILNE URE

Tudi govorilne ure v letošnjem letu ne bodo organizirane na klasičen način, pač pa na način, kot smo zapisali v poglavju stiki s starši.

Seveda smo vseeno predvideli datume govorilnih ur na matični šoli: 11. 10., 8. 11., 13. 12., 10. 1., 14. 3., 9. 5. in 6. 6.

Govorilne ure na Podružnici Bučka so predvidene vsak prvi četrtek v mesecu.

Govorilne ure bodo možne tudi v dopoldanskem času, in sicer po predhodnem dogovoru z učiteljem oziroma razrednikom.

Spoštovani starši, vabimo Vas, da redno obiskujete roditeljske sestanke, govorilne ure in se udeležujete izrednih pogovorov z razredniki, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

(Skupno 1.026 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost