Select Page

Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda. Učenci preverijo svoje znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. razreda je za vse učence 6. razreda obvezno.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda in je prav tako obvezno za vse učence. Na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki je po osnovnih šolah različen in ga določi minister v začetku septembra za tekoče šolsko leto.  Minister je letos s sklepom določil, da bo tretji predmet na NPZ za učence 9. razreda na naši šoli tuji jezik angleščina.

Učenci s posebnimi potrebami obeh razredov imajo pri nacionalnem preverjanju znanja pravico do ustreznih prilagoditev.

Pomembnejši datumi posameznih aktivnosti pri izvajanju nacionalnega preverjanja znanja:

DATUM AKTIVNOST
1. september 2017 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni OŠ preverjalo znanje učencev z  nacionalnim preverjanjem znanja v 9. razredu v šolskem letu 2017/18.
30. november 2017 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
4. maj 2018 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred.
7. maj 2018 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
9. maj 2018 NPZ iz tujega jezika za 6. razred in iz tretjega predmeta (tehnika) za 9. razred.
29. maj – 31. maj 2018 Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.
5., 7. junij 2018 Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.
15. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda.
21. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda.

 

 

(Skupno 378 obiskov, današnjih obiskov 1)