Select Page

Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda. Učenci preverijo svoje znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. razreda je za vse učence obvezno.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda in je prav tako obvezno za vse učence. Na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta (izvemo 1. septembra), ki je po osnovnih šolah različen in ga določi minister v začetku septembra za tekoče šolsko leto.  Minister je letos s sklepom določil, da bo tretji predmet na NPZ za učence 9. razreda na naši šoli KEMIJA.

Učenci s posebnimi potrebami obeh razredov imajo pri nacionalnem preverjanju znanja pravico do ustreznih prilagoditev.

Pomembnejši datumi posameznih aktivnosti pri izvajanju nacionalnega preverjanja znanja:

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost
2021 SEPTEMBER 1. 9. – sreda Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta
NOVEMBER 30. 11. – torek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
2022

 

 

MAJ

 

4. 5. – sreda NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. 5. – petek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. – torek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31. 5. – torek Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

JUNIJ

 

7. 6. – torek Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
15. 6. – sreda Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
24. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

(Skupno 581 obiskov, današnjih obiskov 1)