Select Page

Šolska knjižnica

Vodi jo Marinka Cerinšek. V knjižnici v šolskem letu 2015/16 dela Marinka Cerinšek.

Šolska knjižnica je informacijsko in kulturno središče šole. Njeni uporabniki so vsi učenci in zaposleni na šoli. Učenci si lahko izposojajo knjige za domače branje, bralno značko, najdejo pa tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Prebirajo lahko leposlovna dela, strokovno literaturo, leksikone, atlase, slovarje. V naši knjižnici je približno 14.800 enot knjižnega in neknjižnega gradiva. Učenci si lahko knjižno gradivo izposojajo vsak dan po objavljenem urniku na vratih knjižnice, in sicer za 14 dni. Naročeni smo na 30 naslovov revij in časopisov, ki pa jih je možno prebirati v čitalnici knjižnice. Učenci imajo v računalniško-informacijskem kotičku ob 4 računalnikih možnost brskati po svetovnem spletu in iskati informacije za projektno in raziskovalno delo, pa tudi za razvedrilo in prosti čas.

V knjižnici potekajo naslednje dejavnosti: knjižne uganke, kvizi, pogovori o knjigah,   vseslovenska bralna značka, ekološka BZ in Metelkova počitniška BZ, knjižne in tematske razstave, knjižnično-informacijska znanja. Tako je knjižnica osrednji prostor v šoli in postaja zakladnica znanja vsem, ki si to želijo.

(Skupno 208 obiskov, današnjih obiskov 1)