Skoči na glavno vsebino

Organizacija pouka

A. OBVEZNI PROGRAM
a) obvezni predmeti
b) izbirni predmeti (7., 8. in 9. razred)
c) oddelčna skupnost
d) dnevi dejavnosti
– KULTURNI DNEVI
– NARAVOSLOVNI DNEVI
– TEHNIŠKI DNEVI
– ŠPORTNI DNEVI

B. RAZŠIRJENI PROGRAM
a) INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA POMOČ
Individualna ali skupinska učna pomoč je namenjena učencem, ki imajo težave pri učenju, ki ne uspejo ali zmorejo samostojno osvajati učne snovi in zato potrebujejo individualno razlago ali utrjevanje snovi. Namenjena pa je tudi učencem, ki hočejo in zmorejo več, zato se zanje organizirajo dodatne aktivnosti ali zadolžitve. To obliko pomoči izvaja šolska svetovalna služba ali učitelji, ki si pred začetkom dela pridobijo soglasje staršev. Ima elemente svetovanja; vključuje metode dela, s katerimi želimo vplivati na oblikovanje pozitivne samopodobe učenca ter razvijati ustrezne učne navade, samostojnost in lastno odgovornost.

b) DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča  doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.

c) INTERESNE DEJAVNOSTI

d) ŠOLA V NARAVI
3. RAZRED, 5. RAZRED, 7. RAZRED

(Skupno 1.301 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost