Skoči na glavno vsebino
Select Page

PŠENIČKA 2020/2021, 2021/22

ŠOLSKO LETO 2020/21

S projektom Od pšeničke do potičke želimo otroke naučiti živeti z naravo, jih seznaniti s pomenom naravne in kulturne dediščine, jih naučiti živeti in delati v medgeneracijskem sožitju. Približujemo jim pomembnost skrbi za okolje in naš skupni dom – planet Zemlja, delovati lokalno in globalno. V projekt želimo vključiti tudi starejše generacije (babice, dedke …), saj se zavedamo, da je pomembno bogate izkušnje in znanje o naravi, kulturni in naravni dediščini, samooskrbi in skrbi za okolje delili z mlajšimi generacijami.

DEJAVNOSTI PROJEKTA:

Prijavljene šole lahko v našem projektu sodelujejo na daljavo ali v živo.

KAJ SMO NAREDILI NA NAŠI ŠOLI:

KNJIGA RECEPTOV (PIŠKOTI) učencev 1.A in 1.B

SODELOVANJE NA DALJAVO

 • Učenci preko različnih dejavnosti in v povezavi z lokalnim prebivalstvom spoznavajo kulturno in naravno dediščino svojega okolja.
 •  Izvedejo tehniške in naravoslovne dneve, kjer obiščejo lokalne kmete, pekarne, polja … ter sodelujejo pri kmečkih opravilih.
 • Se povežejo s starejšimi lokalnimi prebivalci ter spoznajo različne ljudske običaje ter predmete, ki so povezni s setvijo in žetvijo.
 • V pouk vnašajo različne dejavnosti, ki so povezane z raziskovanjem narave in njenim opazovanjem, predvsem na področju obdelovanja polj.
 • Izvedejo delavnice, kjer spoznajo različne vrste žit, pripravijo moko ter pečejo kruh in drugo pecivo.
 • Obiščejo etnološke parke ter druge lokalne znamenitosti, ki se tematsko povezujejo s temo projekta.
 • Obiščejo mline in se seznanijo z delovanjem.
 • Obiščejo lokalne pekarne in se seznanijo z delom v njih.
 • Spoznajo ljudske pesmi, plese in običaje povezane s projektom.
 • Likovno in literarno poustvarjajo.
 • Preučujejo in prebirajo literarna dela, ki govorijo o kruhu, ljudskih običajih …
 • Izdelujejo različne tehnične izdelke v povezavi s temo projekta.

SODELOVANJE V ŽIVO

Šole, ki se bodo odločile za sodelovanje v živo, bodo  v mesecu aprilu 2021 povabljene na športni dan OŠ Frana Metelka Škocjan – kolesarjenju ob Krki do mlinov. Sodelujoči učenci in mentorji (2-3 učenci iz prijavljene šole in mentor) bodo z vrstniki naše šole (predvsem višji razredi) kolesarili ob reki Krki ter obiskali in spoznavali mline v naši okolici.

DEJAVNOST PROJEKTA NA NAŠI ŠOLI TER NALOGE UČITELJEV

V letošnjem šolskem letu bomo na naši šoli dali poudarek na pripravi jedi iz ajde (povezava s tradicionalnim slovenskim zajtrkom). Vsak razred bo poiskal recete, ki vsebujejo sestavino ajdo ter jed poskusil pripraviti, zapisal … (dejavnost lahko vpletete v pouk slovenčine, gospodinjstva ter v razširjeni program). Strokovni delavci boste učence spodbudili k raziskovanju jedi iz ajde. Ob koncu leto bomo recepte s fotografijami zbrali v knjižici receptov.

 

ŠOLSKO LETO 2021/22

PŠENIČKA 2021/2022

OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN VAS VABI, DA SE PRIDRUŽITE NAŠEMU NACIONALNEMU PROJEKTU                                                                  OD PŠENIČKE DO POTIČKE

S projektom Od pšeničke do potičke želimo otroke učiti živeti z naravo ter jih seznaniti s pomenom kulturne in naravne dediščine. Želimo jim približati pomembnost skrbi za okolje in naš skupni dom, planet Zemlja. Naučiti delovati lokalno in globalno. Predvsem želimo, da bi se v tem svetu sodobnih tehnologij in dobrin za trenutek ustavili, pogledali okoli sebe ter začutili lepoto svojega doma in pestrosti dobrin, katere nam nudi narava okoli nas. Začutili smo tudi, da je potrebno krepiti medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Znanje, ki ga premorejo starejši je potrebno prenesti na mlajše ter s tem dati možnost socialne vključenosti in pripadnosti tudi starejšim. Ob vsem želimo spodbuditi medgeneracijsko druženje.

Letošnji prispevki in dogodki povezani s projektom: članek o 1. ND, kosilo nekoč -povezava do videa, priprava kosila

Želimo, da bogate izkušnje in znanje o naravi, kulturni in naravni dediščini, skrbi za okolje starejših preide na mlajše. Ob tem pa se učimo strpnosti drug od drugega. Vse to zapoveduje eden izmed štirih stebrov izobraževanja Naučiti se živeti skupaj (živeti v medgeneracijskem sožitju), kateremu želimo slediti. Seveda pa bomo sledili tudi preostalim trem.

Cilje projekta bomo uresničevali v sodelovanju s starejšimi lokalnimi prebivalci, ki bodo povabljeni k pekovskim delavnicam, izdelovanju tehniških izdelkov – mlinčkov in predstavitvi šeg in navad lokalnega okolja in kmečkih opravil, povezanih s temo projekta. Učenci se bodo odpravili na pohod po Mlinarjevi poti in spoznavali mline ob poti. Z obiskom pekarne bodo spoznali potek peke kruha. Mlajši otroci bodo ob pravljicah, pesmih spoznavali pomen kulturne in naravne dediščine ter obiskali lokalne znamenitosti. Pri lokalnih kmetih bodo spoznali današnje delo kmeta ter sodelovali pri kmečkih opravilih. Nova znanja bodo pridobili tudi z raziskovanjem narave, lokalne hrane, ljudskih običajev, šeg in navad ter spoznavanjem svojega lokalnega okolja.

V projektu bomo sledimo cilju 4. 7 izobraževanje za trajnostni razvoj.

Projekt bo potekal skozi celo šolsko leto. Izvajali ga bomo v vrtcu in vseh razredih osnovne šole.

Zaključili ga bomo 21. 5. 2022, na dan kulture in raznolikosti za dialog in razvoj.

Prijavljene šole se v projekt lahko vključijo na daljavo ali v živo. Dejavnosti na daljavo se bodo izvajale na njihovih šolah. Poročila o izvedenih dejavnostih s fotografijami bomo sprejemali do konca maja 2022. Izdelki in fotografije bodo vključeni v razstavo ob zaključku projekta.

Lahko pa se prijavite tudi k sodelovanju v živo. V mesecu maju 2022 bomo izvedli delavnice na naši šoli (20., 21. maja 2022), v kolikor bodo epidemiološke razmere to omogočale.

Projekt bomo zaključili meseca maja 2022, ob tem bodo mentorji prejeli potrdila za sodelovanje na projektu.

1. DEJAVNOSTI NA DALJAVO (smernice)

 • Izvajanje tehniških in naravoslovnih dni v okviru katerih lahko obiščejo lokalne kmete, pekarne, mline ter spoznavajo kmečka opravila in sodelujejo pri njih.
 • Obisk etnoloških parkov ter druge lokalne znamenitosti, ki se tematsko povezujejo s temo projekta.
 • Obisk muzejev.
 • Obisk mlinov in seznanitev z njegovim delovanjem.
 • Obisk pekarn.
 • Povezovanje s starejšimi lokalnimi prebivalci ter spoznavanje različnih ljudskih običajev ter predmetov, ki so povezni s setvijo in žetvijo.
 • Priprava različnih jedi.
 • Vnašanje v pouk različnih dejavnosti, ki so povezane z raziskovanjem narave, njenim opazovanje, predvsem na področju obdelovanja polj.
 • Priprava in izvedba delavnic s podrobnim spoznavanjem žit.
 • Lastna priprava moke in peka peciva ter drugih dobrot.
 • Vnašanje vsebin projekta v dejavnosti, ki se že izvajajo na šoli.
 • Spoznavanje ljudskih pesmi in plesov povezanih z žiti.
 • Likovno in literarno poustvarjanje na temo projekta.
 • Prebiranje literarnih del na temo žit, ljudskih običajev, šeg in navad.
 • Izdelovanje različnih tehničnih izdelkov v povezavi s temo projekta.

2. SODELOVANJE V ŽIVO

Šole, ki se boste odločile za sodelovanje v živo, boste v mesecu maju 2022 sodelovale na delavnicah, ki bodo potekale v okviru Unescovega dneva 20. in 21. maja 2022.

Sodelujoči učenci in mentorji (2-3 učenci iz prijavljene šole in mentor) boste z vrstniki naše šole spoznavali naš kraj in njegovo kulturno in naravno dediščino, načine bivanja ter prehrano.

Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov koordinatorja projekta: urska.rudman@os-skocjan.si. Prijave zbiramo do vključno 30. septembra 2021.

Koordinatorica projekta: Urška Rudman, l.r

Od pšeničke do potičke_ Irena H.
Od pšeničke do potičke_ Irena Pleterski
Unesco vikend

(Skupno 730 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost