Select Page

PŠENIČKA 2020/2021

S projektom Od pšeničke do potičke želimo otroke naučiti živeti z naravo, jih seznaniti s pomenom naravne in kulturne dediščine, jih naučiti živeti in delati v medgeneracijskem sožitju. Približujemo jim pomembnost skrbi za okolje in naš skupni dom – planet Zemlja, delovati lokalno in globalno. V projekt želimo vključiti tudi starejše generacije (babice, dedke …), saj se zavedamo, da je pomembno bogate izkušnje in znanje o naravi, kulturni in naravni dediščini, samooskrbi in skrbi za okolje delili z mlajšimi generacijami.

DEJAVNOSTI PROJEKTA:

Prijavljene šole lahko v našem projektu sodelujejo na daljavo ali v živo.

KAJ SMO NAREDILI NA NAŠI ŠOLI:

KNJIGA RECEPTOV (PIŠKOTI) učencev 1.A in 1.B

SODELOVANJE NA DALJAVO

 • Učenci preko različnih dejavnosti in v povezavi z lokalnim prebivalstvom spoznavajo kulturno in naravno dediščino svojega okolja.
 •  Izvedejo tehniške in naravoslovne dneve, kjer obiščejo lokalne kmete, pekarne, polja … ter sodelujejo pri kmečkih opravilih.
 • Se povežejo s starejšimi lokalnimi prebivalci ter spoznajo različne ljudske običaje ter predmete, ki so povezni s setvijo in žetvijo.
 • V pouk vnašajo različne dejavnosti, ki so povezane z raziskovanjem narave in njenim opazovanjem, predvsem na področju obdelovanja polj.
 • Izvedejo delavnice, kjer spoznajo različne vrste žit, pripravijo moko ter pečejo kruh in drugo pecivo.
 • Obiščejo etnološke parke ter druge lokalne znamenitosti, ki se tematsko povezujejo s temo projekta.
 • Obiščejo mline in se seznanijo z delovanjem.
 • Obiščejo lokalne pekarne in se seznanijo z delom v njih.
 • Spoznajo ljudske pesmi, plese in običaje povezane s projektom.
 • Likovno in literarno poustvarjajo.
 • Preučujejo in prebirajo literarna dela, ki govorijo o kruhu, ljudskih običajih …
 • Izdelujejo različne tehnične izdelke v povezavi s temo projekta.

SODELOVANJE V ŽIVO

Šole, ki se bodo odločile za sodelovanje v živo, bodo  v mesecu aprilu 2021 povabljene na športni dan OŠ Frana Metelka Škocjan – kolesarjenju ob Krki do mlinov. Sodelujoči učenci in mentorji (2-3 učenci iz prijavljene šole in mentor) bodo z vrstniki naše šole (predvsem višji razredi) kolesarili ob reki Krki ter obiskali in spoznavali mline v naši okolici.

DEJAVNOST PROJEKTA NA NAŠI ŠOLI TER NALOGE UČITELJEV

V letošnjem šolskem letu bomo na naši šoli dali poudarek na pripravi jedi iz ajde (povezava s tradicionalnim slovenskim zajtrkom). Vsak razred bo poiskal recete, ki vsebujejo sestavino ajdo ter jed poskusil pripraviti, zapisal … (dejavnost lahko vpletete v pouk slovenčine, gospodinjstva ter v razširjeni program). Strokovni delavci boste učence spodbudili k raziskovanju jedi iz ajde. Ob koncu leto bomo recepte s fotografijami zbrali v knjižici receptov.

(Skupno 460 obiskov, današnjih obiskov 1)