Select Page

Shema šolskega sadja in zelenjave

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 2021/22

Sadje in zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske vlaknine in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka vrednost ter kakovost. Da bi se ljudje bolj zdravo prehranjevali je Evropska komisija sprejela ukrep SŠS, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja pri uživanju sadja in zelenjave.

Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU. Namen tega ukrepa je povečati porabo sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).
V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem.

Na naši šoli bomo učencem  enkrat tedensko brezplačno razdelili sezonsko sadje ali zelenjavo. V SŠS je natančno navedeno katera zelenjava in sadje se lahko razdeli. Dejavnost bo označena tudi na jedilniku. Prednost bo imelo sadje in  zelenjava ekološkega izvora. Shema šolskega sadja bo podprta tudi z izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi (izdelali bomo plakate, izvedli naravoslovne dneve, praktične vaje pri pouku gospodinjstva in RaP-u, tematske razredne ure,…).

Učinke izvajanja sheme šolskega sadja bo spremljal in vrednotil Inštitut za varovanje zdravja, ki mu bo šola morala poslati posnetek stanja o uživanju sadja in zelenjave ob začetku in koncu izvajanja sheme šolskega sadja. V ta namen bomo med učenci izvedli anketo.

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se bomo potrudili in dosledno izpeljali zastavljeno shemo.

Več o projektu si lahko preberete na:

http://www.shemasolskegasadja.si.

Vprašalnik za učence – https://anketa.nijz.si/ssu2

 

Jasmina Povše, organizatorica šolske prehrane

(Skupno 775 obiskov, današnjih obiskov 3)