Skoči na glavno vsebino
Select Page

ŠOLANJE NA DALJAVO – PRAVILA

Pravila šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan

Pri pouku na daljavo smiselno veljajo pravila  šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan, ki jih dopolnjujemo v II. poglavju z naslovom POUK.

Obstoječim pravilom zaradi izvajanja pouka na daljavo dodajamo

9. člen

(pravila obnašanja in ravnanja v spletnih konferencah)

Spletne videokonference so oblika pouka na daljavo. Pri uporabi videokonferenc veljajo enaka pravila obnašanja in ravnanja kot v šolskih učilnicah. Poleg upoštevanja pravil lepega obnašanja na spletu pri uporabi videokonferenc veljajo še naslednja pravila:

 1. Učenec se prijavi v aplikacijo s svojim imenom in priimkom (in razredom).
 2. K videokonferencam ni dovoljeno zamujati.
 3. K videokonferencam morajo učenci prihajati primerno oblečeni in urejeni.
 4. K videokonferencam ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.
 5. Učenec mora imeti ves čas prisotnosti pri pouku v spletni učilnici vklopljeno kamero.
 6. Učenec naj ima pri uri vse didaktične pripomočke in gradivo, ki ga za delo potrebuje.
 7. Učenec sledi navodilom učitelja in s svojim vedenjem ne sme motiti pouka in svojih sošolcev.
 8. Med poukom ni dovoljeno norčevanje, žaljenje, uporaba kletvic in drugih neprimernih besed (niti v pisni niti v ustni obliki).
 9. Snemanje in fotografiranje predavanj, pouka ter ostalih srečanj prek videokonferenc izbranih aplikacij ter objavljanje le-teh brez dovoljenja učitelja ni dovoljeno.

Možni ukrepi in posledice ob neupoštevanju pravil:

 1. Učitelj učenca opozori na neprimerno vedenje.
 2. Ob neupoštevanju učiteljevega opozorila učitelj o tem seznani razrednika, ta pa učenčeve starše.
 3. Če se učenčevo neprimerno vedenje nadaljuje, učitelj učenca odstrani iz spletne učilnice. Učenec učno snov predela sam v spletni učilnici.
 4. Učenčev izostanek zaradi odstranitve iz spletne učilnice je neopravičen.
 5. Ob neopravičenih izostankih razrednik vzgojno ukrepa v skladu s 16. členom Pravil šolskega reda OŠ Frana Metelka Škocjan. 
 6. Učitelj lahko učencu zaradi neudeležbe na učnih urah prek videokonferenc ter zaradi neodzivnosti oziroma neopravljanja učnih obveznosti odredi predmetni izpit.

(Skupno 872 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost