Select Page

UNESCO 2020/2021

UNESCO ASPnet

ŠOLSKO LETO 2020/21 – Unesco mreža pridruženih šol

Naša šola se je v šolskem letu 2015/16 pridružila UNESCO mreži pridruženih šol. ASP mreža je del mednarodne UNESCO mreže, ki deluje od leta 1953 in v katero je vključenih kar 9000 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah po svetu. Organizacija UNESCO, ki je ena od agencij OZN, želi prispevati k miru, odpravi revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu.

 • KAJ JE UNESCO? Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – je specializirana organizacija v okviru Organizacije združenih narodov (OZN). Sedež ima v Parizu.
 • Kratica UNESCO:

       United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizaton Associated Schools Project Network

 • Temeljni cilj UNESCO ASP mreže je uveljaviti kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje ter skozi projekte otroke in mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta.

Prednostne naloge za šolsko leto 2020/21 so uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (agenda 2030), globalno državljanstvo, medkulturni dialog, enake možnosti za vse, staranje prebivalstva, podpiranje programov za razvoj učnih vsebin. Širjenje učnega prostora. Povezovanje in ne tekmovanje.

 • V okviru UNESCO šole se obravnavajo ŠTIRI UNESCO TEME:
 • Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju.
 • Mir in človekove pravice.
 • Izobraževanje.
 • Medkulturni dialog.
 • Unesco šola teži k uravnoteženemu razvijanju ŠTIRIH STEBROV IZOBRAŽEVANJA:

* Učiti se, da bi vedeli.

* Učiti se, da bi znali delati.

* Učiti se, da bi znali živeti skupaj.

* Učiti se biti.

Mreža temelji na medsebojnem sodelovanju šol, ki so združene okoli središča – mi spadamo pod ASPnet središče za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino – ter tudi širše. Šole v mreži se vključujejo v razne projekte in tabore drugih šol ter obeležujejo pomembnejše dneve.

V šolskem letu 2020/21 smo v mrežo šol poslali projekta, ki smo jih oblikovali na naši šoli:

 1. DRUGAČNOST NAS BOGATI 
 2. OD PŠENIČKE DO POTIČKE

PROJEKTI, NA KATERE SMO SE PRIJAVILI:

 • UNESCO ASP tek mladih
 • Moja pravica
 • Menjam branje in sanje
 • Dediščina v rokah mladih – obeležitev na šoli
 • Po poti kulturne in naravne dediščine
 • Večerja
 • Učenec poučuje – obeležitev na šoli
 • Izboljšajmo odnos do hrane
 • Stara igra(ča) za novo veselje
 • Kam z odpadnim materialom
 • Obujamo pisanje pisem
 • Branje – moje sanje
 • Pošljimo sapico prijateljstva
 • Otroštvo podarja roko modrosti
 • Tvoj jezik, moj jezik
 • Vzgajamo zelišča
 • UNESCO vrtički
 • Modri stol – obeležitev na šoli
 • UNESCO po UNESCOu – obeležitev na šoli

Poleg udeležbe na projektih bomo kot šola obeleževali MEDNARODNE UNESCO DNEVE:

 • 8. september – Mednarodni dan pismenosti
 • 15. september – Mednarodni dan demokracije
 • 21. september – Mednarodni dan miru
 • 5. oktober – Svetovni dan učiteljev
 • 13. oktober Mednarodni dan zmanjšanja tveganja nesreč
 • 17. oktober – Svetovni dan boja proti revščini
 • 5. november – Svetovni dan boja proti cunamiju
 • 3. četrtek v novembru – Svetovni dan filozofije
 • 16. november – Mednarodni dan strpnosti
 • december – Mednarodni dan AIDS-a
 • december – Svetovni dan invalidov
 • 10. december – Dan človekovih pravic
 • 18. december – Svetovni dan migrantov
 • 27. januar – Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta
 •  13. februar – Svetovni dan radia
 • 21. februar – Mednarodni dan maternega jezika
 • 8. marec – Mednarodni dan žena
 • 21. marec – Svetovni dan poezije
 • 21. marec – Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji
 • 22. marec – Svetovni dan vode
 • 16. maj – Mednarodni dan svetlobe
 • 21. maj – Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
 • 5. junij – Svetovni dan okolja
 • 8. junij – Svetovni dan oceanov
 • 9. avgust – Mednarodni dan avtohtonega prebivalstva
 • 12. avgust – Svetovni dan mladih
 • 23. avgust – Mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev
(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)