Skoči na glavno vsebino

UNESCO 2023/24

UNESCO ASPnet

ŠOLSKO LETO 2023/24 – Unesco mreža pridruženih šol Naša šola se je v šolskem letu 2015/16 pridružila UNESCO mreži pridruženih šol. ASP mreža je del mednarodne UNESCO mreže, ki deluje od leta 1953 in v katero je vključenih kar 9000 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah po svetu. Organizacija UNESCO, ki je ena od agencij OZN, želi prispevati k miru, odpravi revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu.

 • KAJ JE UNESCO? Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – je specializirana organizacija v okviru Organizacije združenih narodov (OZN). Sedež ima v Parizu.
 • Kratica UNESCO:

       United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizaton Associated Schools Project Network

 • Temeljni cilj UNESCO ASP mreže je uveljaviti kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje ter skozi projekte otroke in mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta.

Prednostne naloge za šolsko leto 2020/21 so uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (agenda 2030), globalno državljanstvo, medkulturni dialog, enake možnosti za vse, staranje prebivalstva, podpiranje programov za razvoj učnih vsebin. Širjenje učnega prostora. Povezovanje in ne tekmovanje.

 • V okviru UNESCO šole se obravnavajo ŠTIRI UNESCO TEME:
 • Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju.
 • Mir in človekove pravice.
 • Izobraževanje.
 • Medkulturni dialog.
 • Unesco šola teži k uravnoteženemu razvijanju ŠTIRIH STEBROV IZOBRAŽEVANJA:

* Učiti se, da bi vedeli.

* Učiti se, da bi znali delati.

* Učiti se, da bi znali živeti skupaj.

* Učiti se biti.

Mreža temelji na medsebojnem sodelovanju šol, ki so združene okoli središča – mi spadamo pod ASPnet središče za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino – ter tudi širše. Šole v mreži se vključujejo v razne projekte in tabore drugih šol ter obeležujejo pomembnejše dneve.

V šolskem letu 2023/24 smo v mrežo šol poslali projekta, ki smo jih oblikovali na naši šoli:

 1. DRUGAČNOST NAS BOGATI 
 2. OD PŠENIČKE DO POTIČKE


PROJEKTI, NA KATERE SMO SE PRIJAVILI
:

 

Poleg udeležbe na projektih bomo kot šola obeleževali MEDNARODNE UNESCO DNEVE:

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost