Skoči na glavno vsebino
Select Page

Ureditev območja ob Radulji

Točen naziv projekta: Ureditev območja ob Radulji

Nosilec operacije: Občina Škocjan

Ostali partnerji v operaciji: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, Mizarstvo Mojstrovič, Dušan Mojstrovič s.p.

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko):

Projekt vključuje celostno in trajnostno ureditev območja ob Radulji v Škocjanu pod Metelkovim domom. V okviru novih ureditev bo preurejena dostopna pot, ob njej razgledna ploščad kot razgledišče za druženje in opazovanje okolice. Na travniku ob Radulji bo urejena krožna peščena pot. Ob krožni poti bosta urejeni dve izobraževalni točki: tiha opazovalnica in učilnica na prostem ter stopnice za dostop do Radulje. Narejen bo tudi most čez Raduljo, ki bo namenjen za uporabo pešcem in kolesarjem, ki bo omogočil prehod tudi invalidom in vozičkom. Programske aktivnosti operacije bodo osredotočene na izobraževalne vsebine (izobraževanja, delavnice), kakor tudi na izvedbo usposabljanja za interpretatorje ter oblikovanje programa interpretacije območja ob Radulji. Območje ob Radulji bo postalo tudi zelena sprehajalno-rekreacijska površina.

Cilj(i) projekta:  
– urediti površine za dvig kakovosti življenja prebivalcev,

– ustvariti nova delovna mesta,

– oblikovati nove turistične vsebine doživljajskega »zelenega« turizma,

– zagotoviti interpretacijo ohranjanja biotske raznolikosti  in varstva kulturne dediščine,

– uvesti nove alternativne oblike mobilnosti,

– oblikovati socialne mreže za opolnomočenje ciljnih skupin,

– izvajati edukacijske vsebine za mlade in osebe s posebnimi potrebami.

Pričakovani rezultati operacije:
– celostna ureditev območja ob Radulji v Škocjanu, ki bo z nakupom prenosne izobraževalne opreme v času izvajanja operacije in po njenem zaključku omogočila izvajanje delavnic, usposabljanj, izobraževanj, naravoslovnih dni in oblikovanje interpretacijskih programov za domačine in turiste,

– izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov,

– usposobljeni interpretatorji iz lokalnega okolja, ki bodo v času izvajanja projekta in po zaključku operacije izvajali navedene programe za vse ciljne skupine (zagotavljanje trajnosti projekta),

– večja socialna vključenost skupin z manj priložnostmi (mladi, starejši, invalidi in ostale osebe s posebnimi potrebami) in oblikovane socialne mreže za opolnomočenje navedenih ciljnih skupin,

– obveščanje širše javnosti s promocijskimi materiali ter novinarsko konferenco in po drugih kanalih.

Trajanje projekta: Januar 2021 – Junij 2022

Celotna vrednost projekta: 167.592,04 EUR

Vrednost sofinanciranja partnerja Občine Škocjan: 94.300,31 EUR

Kontakt: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan;
                 Rok Petančič,
rok.petancic@obcina-skocjan.si; 07 38 46 303 / 041 450 501

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:

Plakat pokončni

Program razvoja podeželja – PRP: http://www.program-podezelja.si/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
LAS Dolenjska in Bela krajina:
https://las-dbk.si/ 

Za vsebino je odgovoren partner Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Šola se je kot partnerica pridružila občini Škocjan pri pripravi projekta ureditve parka pri Radulja. Načrt dela:

Aktivnost

Kratek opis

Časovna opredelitev

Pričetek – Zaključek

Leto

 

IZOBRAŽEVANJE (šola – kot naravoslovni dan, novinarska konferenca)

Naziv: Zakaj ptice pojejo?

 

NARAVOSLOVNI DAN – ekosistemi (4.r in 7.r sodelovalno) oktober 2022  in

JAVNA PREDSTAVITEV (novinarji) ob ali pred otvoritvijo – strokovno voden ogled z botanikom in ornitologom… 

Toni Triler

 

oktober 2021

 

oktober 2021

 

2021

 

IZOBRAŽEVANJE (vrtec in upokojenci)

Naziv: Pozimi tudi ptičke zebe

 

Predavatelj (predsednik dolenjske sekcije DOPPS – Gregor Bernard s člani) našim najmlajšim (vrtec) in malce starejšim občanom predstavi življenje ptic pozimi (krmilnice) in katere vrste lahko v tem času pričakujemo v okolici naših domov.

 

november 2021

 

2022

IZOBRAŽEVANJE (bobri):

Naziv: Življenje bobrov

 

 

Predavatelj (Jani Vidmar) predstavi zainteresirani javnosti življenje bobrov v naši neposredni bližini. Povežemo v sklopu dejavnosti UNESCO (Patricija Haler).

 22. marec 2022

2022

IZOBRAŽEVANJE (ptice)

Naziv: Ptice okoli nas

 

 

 

Predavatelj (Aleksander Božič z gosti) popelje obiskovalce na krožno pot po Škocjanu z namenom popisati vrste ptic in predstaviti njihove življenjske navade (selitve, gnezditve, prehranjevanje, ogroženost,…) , ob tem pa predstaviti aktivnosti članov dolenjske sekcije DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije), ene najbolj dejavnih sekcij v Sloveniji.

Povabljeni tudi starši v sklopu ŠOLE ZA STARŠE.

 April 2022

 

Primeren katerikoli letni čas –zima, krmilnice, zimski gostje, pomlad – valilnice, poletni gostje

2022

Izvajanje izobraževalnih dejavnosti za učence OŠ Frana Metelka Škocjan, učence podružnične šole in otroke vrtca Radovednež Škocjan.

Izvajanje naravoslovnih dni z ustreznimi vsebinami (opazovanje travnika – rastlinstvo, voda), izvajanje interesnih dejavnosti s področja opazovanja in preučevanja živalskih in rastlinskih vrst, izvajanje interesne dejavnosti astrologija, izvajanje dejavnosti za nadarjene učence.

oktober 2021 do julij 2022

2022

Nakup opreme:

Prenosni didaktični material za opazovanje in analizo.

 

 

S pomočjo didaktičnega materiala v prenosnih kovčkih bodo učenci pod vodstvom in mentorstvom strokovnih delavcev izvajali opazovanja, poskuse ter analize v sklopu pouka predmetov naravoslovja in tehnika, naravoslovja, biologija, fizika, kemija.

avgust 2021

 

 

 

 

DA, 2021

Nakup opreme:

 

Prenosni daljnogledi (5)

Daljnogledi za opazovanje živalskih vrst ob izvajanju izobraževalnih dejavnosti za učence (interesna dejavnost ornitologi, astrologija)

avgust 2021

DA, 2021

Nakup opreme:

Prenosni spektiv s stojalom za opazovanje ptic

 

Spektiv se uporablja za opazovanje ptic.

avgust 2021

DA, 2021

Nakup opreme:

Informacijska tabla (2)

 

Postavitev dveh informacijskih tabel

ob otvoritvi parka

junij 2021

 

(Skupno 671 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost