Select Page

Vozni red

VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2020-21

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA ŠOLARJE na AVTOBUSU:

Ves čas prevoza nosijo maske, ki prekrije nos in usta.

Poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo.

Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga odrasla oseba.

Med nošenjem se maske ne dotikajo Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.

Poučeni morajo biti o pravilnem razkuževanju rok.

Razkužilo zagotovi prevoznik.

Šolarji naj se čim manj dotikajo keterihkoli površin v vozilu.

PRIHODI IZ POSAMEZNIH SMERI NA AVTOBUSNO POSTAJO PRI ŠOLI

(PRED POUKOM)

PRVA

POSTAJA

SMER

 

OPOMBA:

6:30

Osrečje   – Zalog – Zbure – Male Poljane – Velike Poljane – Zagrad – Klenovik – Goriška   vas – Segonje – Zloganje – šola

Š 2

Smer Osrečje-Zalog

6:33

DOBRAVA

R

Smer Dobrava

6:35

Dule – Štrit – Gorenje Radulje – Dolenje Radulje – Zaboršt – Bučka – Jerman Vrh –   Stara Bučka – Stopno – šola

Š 1

Smer Bučka

6:50

Gor. Stara vas – šola

K

7:05

Telčice – Gorenje Dole – Dolenje Dole – Jelendol –  Mačkovec – šola

Š 2

Smer Dole

7:05

Dobruška vas – Tomažja vas – – Stranje – Dobrava – Hudenje – Grmovlje – Dol. Stara vas – šola

Š 1

Smer Dobrava

7:14

ŠTRIT –   BUČKA

R

Smer Bučka

7:15

Jelendol – šola

K

7:45

Osrečje   – Zalog – Zbure – Male Poljane – Velike Poljane – Zagrad – Klenovik – Goriška   vas – Segonje – Zloganje – šola

Š 2

Smer Osrečje-Zalog

7.50

Stranje – Tomažja vas – Hudenje – Dobruška vas – Grmovlje – Dol. Stara vas – šola

Š 1

 

Smer Dobrava

  

ODHODI IZ AVTOBUSNE POSTAJE PRI ŠOLI (PO POUKU)

 ODHOD

SMER

OPOMBA

11:45

BUČKA –  ŠTRIT

R

Smer Bučka

12:20

Šola – Dol. Stara vas – Grmovlje – Dobruška vas – Tomažja vas – Stranje – Dobrava

Š 2

Smer Dobrava (dež.učitelj)

12:50

Šola  – Mačkovec – Dolenje Dole – Gorenje Dole – Jelendol – ­Telčice 

Š 1

Smer Dole

12:55

Šola – Zloganje – Segonje – Goriška vas – Klenovik – Zagrad – Velike Poljane – Male Poljane – Zbure – Zalog – Osrečje

Š 2

Smer Osrečje-Zalog

13:10

Šola – Grmovlje – Hudenje –  Tomažja vas

Š 1

Smer Dobrava (dež.učitelj)

13:15

Stara vas – Dobruška vas –  Dobrava  – Stranje – NM

R

Smer Dobrava

13:45

Šola – Stopno– Stara Bučka – Jerman Vrh – Bučka – Dule    – Zaboršt – Dolenje Radulje – Gorenje Radulje – Štrit

Š 2

Smer Bučka  

13:55

Šola  – Dol. Stara vas– Grmovlje – Dobruška vas – Tomažja vas – Stranje – Dobrava

Š 1

Smer Dobrava (dež.učitelj)

13.45

Jelendol – šola

K

14:40

Šola – Zloganje – Segonje – Goriška vas – Klenovik – Zagrad – Velike Poljane – Male Poljane – Zbure – Zalog –  Osrečje

Š 2

Smer Osrečje-Zalog

14:40

Šola – Mačkovec – Dolenje Dole – – Jelendol – Gorenje Dole – Telčice

Š 1

Smer Dole

14:40

BUČKA – ŠTRIT

R

Smer Bučka

15:10

Šola  – Dol. Stara vas– Grmovlje – Dobruška vas – Tomažja vas – Stranje – Dobrava

Š 2

Smer Dobrava

15:15

AP pri Pošti – BUČKA –  ŠTRIT

R

Smer Bučka 

R – redna linija,

Š 1, Š 2 – šolski avtobus,

K – kombi.

Ob posebnih priložnostnih se lahko vozni red avtobusov tudi spremeni. Takrat so učenci o prihodih in odhodih avtobusov posebej obveščeni.

PREVOZ

Za vse učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, je organiziran prevoz v šolo in domov. Na relacijah, na katerih vozi šolski avtobus, se zaradi večje prometne varnosti vozijo tudi učenci, ki imajo do šole manj kot 4 kilometre.

VOZNI RED – PODRUŽNICA BUČKA

PRIHODI V ŠOLO
SMER   ŠOLSKA POSTAJA
BUČKA REDNI 7.15
ODHODI IZ ŠOLE
SMER   ŠOLSKA POSTAJA
BUČKA I. REDNI 11.50
BUČKA II. ŠOLSKI 13.35
BUČKA III. REDNI 15.05

 

PROMETNA VARNOST

V šolskem letu 2019/20 si bo naša šola prizadevala poskrbeti za prometno varnost učencev. Posebno skrb tudi letos namenjamo najmlajšim učencem, ki prvič stopajo na šolske poti in še ne poznajo nevarnosti, ki so jim izpostavljeni v prometu. Prav tako bomo tudi s starejšimi učenci vedno znova ponavljali pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Prometna vzgoja mora postati sestavni del vzgoje pri vseh predmetih ter tudi sestavni del priprav na ekskurzije, izlete, športne dneve in učne pohode.

Starši in učitelji moramo učence seznaniti:

  • s pomenom varnostne opreme – dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke, narokavni odsevni trakovi, mačja očesa na šolskih torbicah, rumene rutice za prvošolce in drugošolce;
  • s pravilno opremo koles, kolesarskimi čeladami in kolesarskimi izpiti;
  • s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih oziroma kjer ni pločnikov po levi strani ceste v smeri hoje, prečkanje ceste na prehodih in izven prehodov);
  • s prometnovarnostnim načrtom (pri izvajanju prometnovarnostnega načrta sodelujejo vsi delavci šole, starši in zunanji sodelavci, ki skrbijo za prometno varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu);
  • z ostalimi predpisi in navodili za večjo varnost v prometu.

V program aktivnosti za varnost v prometu se vključujejo tudi policisti. O prometni varnosti spregovorijo učencem in učiteljem prvi šolski dan, v začetku septembra pa poskrbijo za večji nadzor prometa na najbolj prometnih delih šolske poti. Sodelujejo pri izobraževalnih temah s prometnovarnostno vsebino, ob opravljanju kolesarskega izpita učencev 5. razreda, ob izrednih prometnih situacijah in pri ostalih aktivnostih, ki jih na področju prometne varnosti izvaja šola.

Naj bo šolsko leto 2020/21 uspešno in varno.

Predloge, ki bi kakor koli izboljšali prometno varnost učencev naše šole, sporočite vodstvu šole ali Anki Blatnik Gorenc, vodji prometne vzgoje.

 

(Skupno 898 obiskov, današnjih obiskov 1)