Select Page

Vozni red

VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2019-20

VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2019-20 po 1. 6. 2020

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA ŠOLARJE na AVTOBUSU:

Ves čas prevoza nosijo maske, ki prekrije nos in usta.

Poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo.

Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga odrasla oseba.

Med nošenjem se maske ne dotikajo Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.

Poučeni morajo biti o pravilnem razkuževanju rok.

Razkužilo zagotovi prevoznik.

Šolarji naj se čim manj dotikajo keterihkoli površin v vozilu.

 

 

velja od 3. 9. 2019 do 13. 3. 2020

PRIHODI IZ POSAMEZNIH SMERI NA AVTOBUSNO POSTAJO PRI ŠOLI

(PRED POUKOM)

PRVA

POSTAJA

SMER   OPOMBA:
6:30 Osrečje   – Zalog – Zbure – Male Poljane – Velike Poljane – Zagrad – Klenovik – Goriška   vas – Segonje – Zloganje – šola Š 2 Smer Osrečje-Zalog
6:33 DOBRAVA R Smer Dobrava
6:35 Dule – Štrit – Gorenje Radulje – Dolenje Radulje – Zaboršt – Bučka – Jerman Vrh –   Stara Bučka – Stopno – šola Š 1 Smer Bučka
7:05 Telčice   – Gorenje Dole – Dolenje Dole – Mačkovec – šola Š 2 Smer Dole
7:05 Dobruška vas – Tomažja vas – – Stranje – Dobrava – Hudenje – Grmovlje – Dol. Stara vas – šola Š 1 Smer Dobrava
7:14 ŠTRIT –   BUČKA R  Smer Bučka
7:15 Jelendol – šola K
7:45 Osrečje   – Zalog – Zbure – Male Poljane – Velike Poljane – Zagrad – Klenovik – Goriška   vas – Segonje – Zloganje – šola Š 2 Smer Osrečje-Zalog
7.50 Stranje – Tomažja vas – Hudenje – Dobruška vas – Grmovlje – Dol. Stara vas – šola

Š 1

 

Smer Dobrava

  

ODHODI IZ AVTOBUSNE POSTAJE PRI ŠOLI (PO POUKU)

 ODHOD SMER OPOMBA
11:45 BUČKA –  ŠTRIT R Smer Bučka
12:20 Šola – Dol. Stara vas – Grmovlje – Dobruška vas – Tomažja vas – Stranje – Dobrava Š 2 Smer Dobrava
12:50 Šola  – Mačkovec – Dolenje Dole – Gorenje Dole – Jelendol –  ­Telčice  Š 1 Smer Dole
12:55 Šola – Zloganje – Segonje – Goriška vas – Klenovik – Zagrad – Velike Poljane – Male Poljane – Zbure – Zalog – Osrečje Š 2 Smer Osrečje-Zalog
13:10 Šola – Grmovlje – Hudenje –  Tomažja vas Š 1 Smer Dobrava
13:15 Stara vas – Dobruška vas –  Dobrava  – Stranje – NM R Smer Dobrava
13:45 Šola – Stopno– Stara Bučka – Jerman Vrh – Bučka – Dule    – Zaboršt – Dolenje Radulje – Gorenje Radulje – Štrit Š 2 Smer Bučka  
13:55 Šola  – Dol. Stara vas– Grmovlje – Dobruška vas – Tomažja vas – Stranje – Dobrava Š 1 Smer Dobrava
14:40 Šola   – Zloganje – Segonje – Goriška vas – Klenovik – Zagrad – Velike Poljane – Male Poljane – Zbure – Zalog –   Osrečje Š 2 Smer Osrečje-Zalog
14:40 Šola   – Mačkovec – Dolenje Dole – Jelendol –  Gorenje Dole – Telčice Š 1 Smer Dole
14:40 BUČKA –  ŠTRIT R Smer Bučka
15:10 Šola  – Dol. Stara vas– Grmovlje – Dobruška vas – Tomažja vas – Stranje – Dobrava Š 2 Smer Dobrava
15:15 AP pri Pošti – BUČKA –  ŠTRIT R Smer Bučka 

Legenda: 

R – redna linija,

Š 1, Š 2 – šolski avtobus,

K – kombi.

Ob posebnih priložnostnih se lahko vozni red avtobusov tudi spremeni. Takrat so učenci o prihodih in odhodih avtobusov posebej obveščeni.

PREVOZ

Za vse učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, je organiziran prevoz v šolo in domov. Na relacijah, na katerih vozi šolski avtobus, se zaradi večje prometne varnosti vozijo tudi učenci, ki imajo do šole manj kot 4 kilometre.

VOZNI RED – PODRUŽNICA BUČKA

PRIHODI V ŠOLO
SMER ŠOLSKA POSTAJA
BUČKA REDNI 7.15

 

ODHODI IZ ŠOLE
SMER ŠOLSKA POSTAJA
BUČKA I. REDNI 11.50
BUČKA II. ŠOLSKI 13.35
BUČKA III. REDNI 15.05

 

PROMETNA VARNOST

V šolskem letu 2019/20 si bo naša šola prizadevala poskrbeti za prometno varnost učencev. Posebno skrb tudi letos namenjamo najmlajšim učencem, ki prvič stopajo na šolske poti in še ne poznajo nevarnosti, ki so jim izpostavljeni v prometu. Prav tako bomo tudi s starejšimi učenci vedno znova ponavljali pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Prometna vzgoja mora postati sestavni del vzgoje pri vseh predmetih ter tudi sestavni del priprav na ekskurzije, izlete, športne dneve in učne pohode.

Starši in učitelji moramo učence seznaniti:

  • s pomenom varnostne opreme – dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke, narokavni odsevni trakovi, mačja očesa na šolskih torbicah, rumene rutice za prvošolce in drugošolce;
  • s pravilno opremo koles, kolesarskimi čeladami in kolesarskimi izpiti;
  • s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih oziroma kjer ni pločnikov po levi strani ceste v smeri hoje, prečkanje ceste na prehodih in izven prehodov);
  • s prometnovarnostnim načrtom (pri izvajanju prometnovarnostnega načrta sodelujejo vsi delavci šole, starši in zunanji sodelavci, ki skrbijo za prometno varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu);
  • z ostalimi predpisi in navodili za večjo varnost v prometu.

V program aktivnosti za varnost v prometu se vključujejo tudi policisti. O prometni varnosti spregovorijo učencem in učiteljem prvi šolski dan, v začetku septembra pa poskrbijo za večji nadzor prometa na najbolj prometnih delih šolske poti. Sodelujejo pri izobraževalnih temah s prometnovarnostno vsebino, ob opravljanju kolesarskega izpita učencev 5. razreda, ob izrednih prometnih situacijah in pri ostalih aktivnostih, ki jih na področju prometne varnosti izvaja šola.

Naj bo šolsko leto 2019/20 uspešno in varno.

Predloge, ki bi kakor koli izboljšali prometno varnost učencev naše šole, sporočite vodstvu šole ali Anki Blatnik Gorenc, vodji prometne vzgoje.

 

 

(Skupno 386 obiskov, današnjih obiskov 1)