Select Page

Zaposleni

VODSTVO ŠOLE

IME IN PRIIMEK STROKOVNO DELO
IRENA ČENGIJA PETERLIN ravnateljica
ANDREJ PRIMC pomočnik ravnateljice
URŠKA PICEK vodja podružnice

ADMINISTRACIJA

IME IN PRIIMEK STROKOVNO DELO
KSENIJA ZUPAN poslovna sekretarka
NATAŠA BOBIČ knjigovodkinja
TATJANA GORŠE računovodkinja

Učitelji I. in II. triade:

IME IN PRIIMEK  RAZ. STROKOVNI NASLOV VRSTA DEL. RAZM. NAZIV
1. JANJA LESJAK 1. a prof. razrednega pouka NDČ SVETOVALKA
2. KATJA PLOJ 1. b učiteljica razrednega pouka NDČ MENTORICA
3. TEA KUMP 1.a, 2.str.d. dipl. vzg. predšolskih otrok NDČ SVETOVALKA
4. TATJANA VÖRÖŠ 1.b, 2.str.d. dipl. vzg. predšolskih otrok NDČ SVETOVALKA
5.  NUŠKA KEGLOVIČ 2. b prof. razrednega pouka NDČ SVETOVALKA
6. MAJA SALAMON 2. a prof. razrednega pouka /
7. LIDIJA KALIN 3. a prof. razrednega pouka NDČ SVETNICA
8. MARIJA GRUBAR 3. b učiteljica razrednega pouka NDČ SVETOVALKA
9. URŠKA RUDMAN 4. a prof. razrednega pouka NDČ SVETOVALKA
10. TEA HARMANDIČ 4. b prof. razrednega pouka NDČ /
11. ALEKSANDER BOŽIČ 5. a prof. razrednega pouka NDČ SVETOVALEC
12. JASMINA POVŠE 5. b prof. razrednega pouka NDČ SVETOVALKA
13. ŽIGA LONGAR / GABRIELA GABROVEC OPB I

prof. razrednega pouka

NDČ

/

MENTORICA

14. MIHAEL IVANUŠA OPB II Prof. športne vzgoje MENTOR
15. TINA GORENJC OPB III /
16. MARTINA GRANDA OPB IV učiteljica razrednega pouka NDČ SVETOVALKA
17. SUZANA R. ZIDAR 1., 2. P prof. razrednega pouka NDČ SVETOVALKA
18. URŠKA PICEK 3. P prof. razrednega pouka NDČ MENTORICA
19. URŠKA ZIDAR 4., 5. P prof. razrednega pouka NDČ SVETOVALKA
20. ANKA B. GORENC 1. – 5. prof. razred. Pouka NDČ SVETOVALKA
21. KRISTINA RESNIK OPB B učiteljica razrednega pouka NDČ SVETNICA

Predmetni učitelji, ki so razredniki:

IME IN PRIIMEK  RAZ. STROKOVNI NASLOV VRSTA DEL. RAZM. NAZIV
22. MATEJA KORENIČ 6. a prof. likovne umet. NDČ SVETOVALKA
23. LIDIJA ROŽMARIČ 6. b pred. uč. matematike in tehn. vzgoje NDČ SVETOVALKA
24. SABINA HOČEVAR 6. c predm. uč. biologije in kemije NDČ SVETOVALKA
25. TANJA LUŠTEK 6. a Prof. sloveščine in umetn. zgodovine NDČ SVETOVALKA
26. DARJA PLUT 7. b prof. angleščine NDČ MENTORICA
27. MATEJA SLADIČ 8. a prof. angleščine NDČ MENTORICA
28. SABINA KLEMENČIČ 8. b dipl. biologinja NDČ SVETOVALKA
29. GABRIJELA KOVAČ 9. a prof. zgodovine in geografije NDČ SVETOVALKA
30. MANJA TRAVNIKAR 9. b predmetna učiteljica telesne vzgoje NDČ SVETOVALKA

Ostali učitelji, ki niso razredniki:

IME IN PRIIMEK  STR. IZPIT STROKOVNI NASLOV VRSTA DEL. RAZM. NAZIV
31. ANEMARI KAPLER DA prof. zgodovine in teologije NDČ SVETOVALKA
32. IGOR PANGRČIČ DA prof. mat. in računal. NDČ SVETOVALEC
33. MILAN PAVLIČ DA predmetni učitelj glasb. vzgoje NDČ MENTOR
34. TINA JANČAR DA prof. razrednega pouka NDČ MENTORICA
35. PATRICIJA HALER DA uni. dipl. zgod. in ped. NDČ SVETOVALKA
36. ALENKA HRASTAR DA prof. šp. vzg. NDČ MENTOR
37. MARINKA  CERINŠEK DA dipl. bibliotek. in prof. slov. jezika NDČ SVETOVALKA
39. JAN CERLE DA prof. zgo in teol. NDČ MENTOR
40. ANICA TRAMTE DA univ. dipl. socialna delavka NDČ SVETOVALKA
41. VESNA KUKAVICA DA univ. dipl. soc. pedagoginja NDČ SVETOVALKA
42. KATJA ŽIBERT DA Univ. dipl. pedagoginja MENTORICA
43. ANDREJ PRIMC DA prof. športne vzgoje NDČ SVETOVALEC
44. IRENA Č. PETERLIN DA prof. def. / specialna pedagoginja NDČ SVETOVALKA
45. MATEJA JAVERŠEK DA prof. slo in južnoslovanskih jezikov /
46. TADEJA LAH NE prof. matematike in fizike /

(Skupno 4.997 obiskov, današnjih obiskov 6)