Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

Skladno s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/1256/12 – popr., 20/1936/19 in 56/22) učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

(Visited 149 times, 1 visits today)
Dostopnost