Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

PROMETNA VARNOST

Nacrt-solskih-poti-2023-2024

V šolskem letu 2023/24 si bo naša šola zopet prizadevala poskrbeti za prometno varnost naših učencev, saj se jim tudi letos pridruži nova generacija prvošolcev. Skrb za začetnike je pomembna, saj prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti. Prav tako pa ne smemo pozabiti na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in je potrebno kar nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Prometna vzgoja je sestavni del vzgoje pri vseh predmetih in sestavni del priprav na ekskurzije, izlete, športne dneve in učne pohode.

Za varen prihod in odhod učencev so odgovorni vsi starši, rejniki, skrbniki ter učitelji in ostali zaposleni na šoli.

Zato naj bodo učenci seznanjeni:

  • s pomenom varnostne opreme – dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke, narokavni odsevni trakovi, mačja očesa na šolskih torbicah, rumene rutice za prvošolce in drugošolce;
  • s pravilno opremo koles, kolesarskimi čeladami in kolesarskimi izpiti;
  • s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih oz. kjer ni pločnikov po levi strani ceste v smeri hoje, prečkanje na prehodih in izven prehodov);
  • s prometnovarnostnim načrtom (pri izvajanju prometnovarnostnega načrta sodelujejo vsi delavci šole, starši in zunanji sodelavci, ki skrbijo za prometno varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu);
  • z ostalimi predpisi in navodili za večjo varnost v prometu.

Na razredni stopnji (zlasti v prvi triadi) naj učitelji vsakodnevno opozarjajo učence na pravilno in varno pot v šolo oz. vračanje domov. Učenci teh razredov naj z razredničarko oz. razrednikom obhodijo poti učencev v šolo, v ostalih razredih pa se pogovorijo o poti v šolo ob skicah, najvarnejše poti pa si ogledajo.

Na predmetni stopnji naj enkrat mesečno ali po potrebi razredna ura vsebuje tudi prometno-vzgojno problematiko.

Na roditeljskih sestankih je potrebno s prometnovarnostnim načrtom seznaniti starše in jih opozoriti na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu. Prometno problematiko morajo vsebovati prvi roditeljski sestanki v šolskem letu v vseh razredih.

Sicer pa bomo k sodelovanju pri nadzorovanju prometa povabili policista – vodjo policijskega okoliša. Sodeloval bo pri izobraževanjih, ki se bodo nanašala na izvedbo prometne varnosti učencev, prisostvoval pa bo tudi pri aktivnostih, ki jih bo vodila šola (kolesarski izpit).

Sodelujemo tudi z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. SPVC bo oktobra učencem pešcem podaril odsevna telesa (kresničke), g. Franko pa bo pripravil za učence I. in II. triade krajše predavanje o vidnosti in varnosti na cesti v jesenskih mesecih. V pomladnih mesecih načrtujemo z okrožnim policistom, g. Frankom, tudi izpeljavo tehničnega pregleda za kolesa.

 

Naj bo šolsko leto 2023/24 uspešno in varno.

Predloge, ki bi kakorkoli izboljšali prometno varnost učencev naše šole, sporočite vodstvu šole ali Tei Kump, vodji prometne vzgoje.

 

(Visited 146 times, 1 visits today)
Dostopnost