Skoči na glavno vsebino
Select Page

Prometna varnost

PROMETNA VZGOJA

V šolskem letu 2015/16 si bo naša šola zopet prizadevala poskrbeti za prometno varnost naših učencev, saj se jim tudi letos pridruži nova generacija prvošolcev. Skrb za začetnike je pomembna, saj prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti. Prav tako pa ne smemo pozabiti na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in je potrebno kar nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Prometna vzgoja je sestavni del vzgoje pri vseh predmetih in sestavni del priprav na ekskurzije, izlete, športne dneve in učne pohode.

Za varen prihod in odhod učencev so odgovorni vsi starši, rejniki, skrbniki ter učitelji in ostali zaposleni na šoli.

Zato naj bodo učenci seznanjeni:

 • s pomenom varnostne opreme – dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke, narokavni odsevni trakovi, mačja očesa na šolskih torbicah, rumene rutice za prvošolce in drugošolce;
 • s pravilno opremo koles, kolesarskimi čeladami in kolesarskimi izpiti;
 • s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih oz. kjer ni pločnikov po levi strani ceste v smeri hoje, prečkanje na prehodih in izven prehodov);
 • s prometnovarnostnim načrtom (pri izvajanju prometnovarnostnega načrta sodelujejo vsi delavci šole, starši in zunanji sodelavci, ki skrbijo za prometno varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu);
 • z ostalimi predpisi in navodili za večjo varnost v prometu.

Na razredni stopnji (zlasti v prvi triadi) naj učitelji vsakodnevno opozarjajo učence na pravilno in varno pot v šolo oz. vračanje domov. Učenci teh razredov naj z razredničarko oz. razrednikom obhodijo poti učencev v šolo, v ostalih razredih pa se pogovorijo o poti v šolo ob skicah, najvarnejše poti pa si ogledajo.

Na predmetni stopnji naj enkrat mesečno ali po potrebi razredna ura vsebuje tudi prometno-vzgojno problematiko.

Na roditeljskih sestankih je potrebno s prometnovarnostnim načrtom seznaniti starše in jih opozoriti na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu. Prometno problematiko morajo vsebovati prvi roditeljski sestanki v šolskem letu v vseh razredih.

Sicer pa bomo k sodelovanju pri nadzorovanju prometa povabili policista – vodjo policijskega okoliša. Sodeloval bo pri izobraževanjih, ki se bodo nanašala na izvedbo prometne varnosti učencev, prisostvoval pa bo tudi pri aktivnostih, ki jih bo vodila šola (kolesarski izpit).

Sodelujemo tudi z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. SPVC bo oktobra učencem pešcem podaril odsevna telesa (kresničke), g. Franko pa bo pripravil za učence I. in II. triade krajše predavanje o vidnosti in varnosti na cesti v jesenskih mesecih. V pomladnih mesecih načrtujemo z okrožnim policistom, g. Frankom, tudi izpeljavo tehničnega pregleda za kolesa.

 

Naj bo šolsko leto 2015/16 uspešno in varno.

Predloge, ki bi kakorkoli izboljšali prometno varnost učencev naše šole, sporočite vodstvu šole ali Anki Blatnik Gorenc, vodji prometne vzgoje.

ORGANIZACIJA PREVOZOV IN VARSTVO VOZAČEV

Za vse učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, je organiziran prevoz v šolo in domov. Na relacijah, kjer vozi šolski avtobus, se zaradi večje varnosti učencev v cestnem prometu vozijo v šolo in domov tudi učenci, ki imajo do šole manj kot 4 km. Učence v šolo ter iz šole vozimo tudi s šolskim kombijem. V letošnjem šolskem letu so to učenci, ki prihajajo iz vasi: Jelendol, Zloganje, Segonje, Velike Poljane in Tomažja vas. S takim načinom organizacije prevoza učencev s šolskim kombijem poskrbimo za prevoz učencev iz oddaljenih vasi, ki so slabo dostopne za avtobus, poleg tega skrajšamo čas, potreben za prevoz učencev z avtobusom (zamik voznega reda).

Vozači imajo organizirano jutranje in opoldansko varstvo, ki ga zjutraj in v opoldanskem času izvajajo dežurni učitelj ter učitelji, zadolženi za varstvo vozačev:

  • zjutraj                       od   6.30 do 8.20 in
  • opoldne                od 11.50 do odhoda zadnjega šolskega avtobusa v skladu z voznim redom.
  • Učenci matične šole Osnovne šole Frana Metelka Škocjan v šolskem letu 2015/16 po vaseh in smereh vožnje (brez učencev prvega razreda):
  • Za potrebe organizacije prevoza učencev v šolskem letu 2015/2016 smo zbrali podatke o številu učencev vozačev po posameznih vaseh in smereh vožnje, ki so razvidni iz spodnjih tabel. V tabelah niso upoštevani učenci 1. razreda. Za prevoz prvošolcev v veliki večini poskrbijo njihovi starši.
SMER ŠTEVILO UČENCEV
SKUPAJ SMER DOBRAVA 120
SKUPAJ SMER BUČKA 33
SKUPAJ SMER OSREČJE–KLENOVIK 71
SKUPAJ SMER DOLE 29

SKUPAJ VOZAČI 253

UČENCI PEŠCI ŠTEVILO UČENCEV
SKUPAJ UČENCI PEŠCI 46

Učenci Osnovne šole Frana Metelka Škocjan – Podružnice Bučka v šolskem letu 2015/16 po vaseh in smereh vožnje (brez učencev prvega razreda):

SMER ŠTEVILO UČENCEV
SKUPAJ SMER BUČKA 18
SKUPAJ UČENCI PEŠCI 7

(Skupno 771 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost