Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

ZADNJI ŠOLSKI DAN

V ponedeljek, 24. 6. 2024, je zadnji šolski dan. Učencem 4.–8. razreda odpadejo predure, šeste in sedme ure. 1.–3. razred ima navaden šolski dan vključno z jutranjimi dejavnostmi. Učenci pridejo v šolo ob 8.15, razen učenci vozači. V času od 7.30 do 8.15 bomo izvajali jutranje delavnice. Učencem razredniki posredujejo navodila o poteku zadnjega šolskega dne. Učenci od 6. do 8. razreda imajo pouk po urniku, četrto in peto šolsko uro bodo z razredniki simbolično zaključili letošnje šolsko leto. Po končani 5. šolski uri bo sledilo kosilo. Jutranje varstvo ostane nespremenjeno, POP’R bomo izvajali do 15. ure. Učenci odidejo domov s 1. vožnjo.
 
Vodstvo šole
Dostopnost