Select Page

KARANTENE – SPREMEMBA ODLOKA

Spoštovani starši,

obveščam vas, da je Vlada RS, 17. 1. 2022, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid – 19, ki se spremenil tako, da izjema za napotitev v karanteno na domu velja za učence, ki so bili v visoko tveganem stiku z okuženo osebo in se morajo v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli. izjema ne velja, kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev. S spremembo odloka učencem pripada 20 HAG testov za samotestiranje na mesec, in ne le 15.

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica

 

Spoštovani starši!

“Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnajte skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnete z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.”

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

STARA igr(ač)a ZA NOVO veselje 

STARA igr(ač)a ZA NOVO veselje 

Projekt Unescova priložnosti: STARA igr(ač)a ZA NOVO veselje 

Kot UNESCO šola smo se tudi letos odločili, da se odzovemo povabilu k projektu Stara igrača za novo veselje, ki ga organizira Osnovna šola Zreče.

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah in branje je za duha to, kar je telovadba za telo. Kljub temu, da danes na internetu dobimo skorajda vse, je še vedno poseben užitek vzeti v roke knjigo in se v mislih preseliti v drug svet. Tako je tudi pri mlajših otrocih. Branja se začnemo učiti že pred vstopom v šolo in je pomembno za nadaljnje učenje in učno uspešnost.

Prav zato smo se na šoli odločili, da v okviru Unesca izvedemo menjavo knjig, ki so še uporabne, a jih ne uporabljajo več, ker so se jih naveličali.

Izvedli smo ga tako na Podružnični šoli Bučka kot na matični šoli Frana Metelka Škocjan v mesecu decembru. Z okrožnico in letakom, ki je bil na vidnem mestu na steni šole, smo učence obvestili o projektu in jih povabili k sodelovanju.

Na podružnični šoli je aktivno sodelovalo 13 učencev, izmenjali pa so si 19 knjig.

Na matični šoli pa je sodelovalo 57 učencev, izmenjali pa so si 124 knjig.

Izrazi na učenčevih obrazih so nam povedali, da so nad dogodkom navdušeni, učitelji pa smo bili zadovoljni, da smo lahko učencem, ki so želeli sodelovati pri projektu, polepšali dan.

 

Projekt je dobro uspel in še enkrat se je pokazalo, da ni nikoli prezgodaj ali odveč, da mlade spodbudimo k premišljenemu ravnanju z materialnimi stvarmi in tako posledično privzgojimo pozitiven odnos do okolja in skrb zanj ter trajnostni način življenja.

 

Zapisala:

Tina Jančar

 

TEDEN PISANJA Z ROKO

TEDEN PISANJA Z ROKO

Počasi, lepo počasi pisalo po papirju drsi, nam črke ustvarja in misli umiri.

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti razvijamo z vajo. Naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost.

Tudi metelkarji se bomo pridružili Tednu pisanja z roko 2022

od 17. do 21. januarja 2022.

Osrednja tema  letošnjega Tedna pisanja  z roko je

Pišem z roko, ker …

Več na https://www.pisemozroko.si/

Vsi lepo vabljeni k pisanju z roko.

Za Teden pisanja Marinka Cerinšek

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2021/2022     

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2021/2022     

Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja

 V letošnjem šolskem letu se natečaj osredotoča na 6. trajnostni cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna ureditev.

Voda je naše naravno bogastvo in človekova pravica, povezana s pravico do življenja in pravico do zdravja. Brez nje ne bi imeli niti drugih pravic. Ljudem, ki jim je voda oddaljen vir, je ogrožena osebna in fizična varnost.

    

Kar 800 otrok, mlajših od 5 let, umre vsak dan zaradi bolezni, povezanih z onesnaženostjo voda in neurejenih sanitarij.

Države bi morale vsem zagotoviti dostop do zadostnih količin vode, a revnim je to pogosto onemogočeno.

771 milijonov ljudi nima niti osnovnega dostopa do čiste pitne vode.

Za dostop do pitne vode je hkrati nujno, da je spoštovana pravica do svobode izražanja in združevanja.

Več o natečaju si lahko preberete na povezavi:

http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/

Učenci lahko sodelujete na literarnem, likovnem, fotografskem, video in internetnem natečaju.

Učenci  in mentorji, bodite čim bolj ustvarjalni  in izvirni.

Za EVŠ na naši šoli Marinka Cerinšek in Mateja Korenič

UNESCO – MOJE PRAVICE

UNESCO – MOJE PRAVICE

UNESCO – Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2021 

V okviru UNESCO projekta Moje pravice, ki ga organizira Osnovna šola Frana Kranjca, smo tudi letos obeležili mednarodni dan človekovih pravic (10. december).

Na ta dan so razglasili, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

Mladi so spoznavali človekove ter otrokove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti. Poskušali so jih razumeti in predvsem udejaniti v vsakdanjem življenju.
V izvedbo projekta so se vključili učenci 2. in 3. razreda na matični šoli v Škocjanu in učenci 4. ter 5. razreda na podružnični šoli Bučka pod mentorstvom Tine Jančar, Maje Salamon in Mateje Korenič.

Osnovna šola Frana Kranjca je pripravila razstavo v avli šole. Kako ustvarjalni so bili učenci, si lahko ogledate na spodnji povezavi.

https://os-franakranjca.si/nacionalni-projekt-moje-pravice-2021/

Zapisala: Tina Jančar