Select Page
9. 2. 2021 – DAN VARNE RABE INTERNETA

9. 2. 2021 – DAN VARNE RABE INTERNETA

Letošnji dan varne rabe interneta posvečamo temi dobrega počutja pri uporabi interneta.

Tehnologija naj bi nam marsikaj olajšala, nam življenje izboljšala, ne pa da nas moti in odvrača od njega, slabša naše zdravje in nas oddaljuje od odnosov z bližnjimi.

Kako torej tehnologije uporabljati na način, da pozitivno prispevajo k našemu splošnemu fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju in zdravju? Kako lahko pri uporabi sami pazimo in skrbimo za svoje mentalno, fizično in emocionalno zdravje in tudi za dobrobit drugih, internet uporabljamo na način, ki je udoben, varen, nas zadovoljuje in izpolnjuje? Kje je zame idealno ravnotežje med koristmi in slabimi vplivi, ki jih imam od uporabe tehnologije? Je moč tehnologije uporabljati na človeku ter njegovemu zdravju in počutju prijazen način, da nam služi in nam pomaga pri doseganju lastnih ciljev, namesto da nas pri tem moti, prekinja in ovira ter slabša naše počutje in odnose?

Več na: https://safe.si/dan-varne-rabe-interneta/dan-varne-rabe-interneta-9-2-2021

Za šolsko knjižnico Marinka Cerinšek

VPIS V ŠOLO

Škocjan, 9. februar 2021

VPIS V ŠOLO

OŠ Frana Metelka Škocjan vabi na vpis v prvi razred za šolsko leto 2021/22 otroke letnik 2015, ki bodo v koledarskem letu 2021 dopolnili 6 let. To so otroci, ki so rojeni od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
V skladu z 48. čl. Zakona o OŠ morajo starši vpisati svojega otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem ima otrok stalno ali začasno prebivališče.

Zaradi ukrepov za zajezitev korona virusa bo postopek vpisa prilagojen trenutnim razmeram in v skladu z veljavnimi ukrepi.
K vpisu tokrat pridejo le starši, ki nimajo zdravstvenih zadržkov. Da bo vpis potekal čim bolj varno in da omejimo stike, boste za vpis prejeli pisno vabilo s podatkom o datumu in uri vpisa. Vpis bo potekal v prostorih matične šole (podrobna navodila boste prejeli ob osebnem vabilu).
Otroke bomo v šolo povabili, ko bodo razmere bolj varne.

OŠ Frana Metelka Škocjan bo vpisovala otroke v 1. razred za šolsko leto 2021/22:

  • v torek, 23. 2. 2021, med 10.00 do 17.30;
  • v sredo, 24. 2. 2021, med 10.15 in 13.30;
  • v četrtek, 25. 2. 2021, med 14.00 in 17.00.

Vpis bo možen tudi v ponedeljek, 15. 2. 2021, po vnaprejšnjem dogovoru.

Če vam datumi oz. ura ne ustrezata, oz. imate kakršnokoli vprašanje, lahko pokličete na tel. štev. 07/38 46 613 ali pišete na elektronski naslov vesna.voglar@os-skocjan.si svetovalno delavko Vesno Kukavica.

                                                                                                          Ravnateljica

                                                                                                          Irena Čengija Peterlin, l. r.