Select Page
UNESCO – MOJE PRAVICE

UNESCO – MOJE PRAVICE

UNESCO – Nacionalni projekt MOJE PRAVICE 2021 

V okviru UNESCO projekta Moje pravice, ki ga organizira Osnovna šola Frana Kranjca, smo tudi letos obeležili mednarodni dan človekovih pravic (10. december).

Na ta dan so razglasili, da so vsi ljudje rojeni svobodni, imajo enako dostojanstvo, enake pravice ter da so do svojih pravic in svoboščin upravičeni ne glede na rasno pripadnost, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali katero koli drugo okoliščino.

Mladi so spoznavali človekove ter otrokove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti. Poskušali so jih razumeti in predvsem udejaniti v vsakdanjem življenju.
V izvedbo projekta so se vključili učenci 2. in 3. razreda na matični šoli v Škocjanu in učenci 4. ter 5. razreda na podružnični šoli Bučka pod mentorstvom Tine Jančar, Maje Salamon in Mateje Korenič.

Osnovna šola Frana Kranjca je pripravila razstavo v avli šole. Kako ustvarjalni so bili učenci, si lahko ogledate na spodnji povezavi.

https://os-franakranjca.si/nacionalni-projekt-moje-pravice-2021/

Zapisala: Tina Jančar

Predstava REFORMATORJI NA ODRU

Učenci  8. in 9.   razreda   si bodo v okviru 2. kulturnega dne (5 ur) v petek, 12. 11. 2021, v  Kulturnem domu Krško  med  11.00 in 12.05 (predvidoma 1 uro in 5 minut brez odmora) ogledali stripovski stand up Reformatorji na odru po scenariju Boštjana Gorenca – Pižame in  po uprizoritvenem konceptu Boštjana Gorenca – Pižame, Nika Škrleca, Uroša Grilc in Marka Bulca ter v koprodukciji Kulturnega doma Krško, Cankarjevega doma in Zavoda Škrateljc.

ORGANIZACIJA 1. ŠOLSKEGA DNE, 1. 9. 2021

Organizacija prvega šolskega dne bo potekala po modelu B (učenci so v matičnih učilnicah).

Sprejem prvošolcev in njihovih staršev:

 • Zbiranje ob 9. 45 uri na šolskem igrišču – oddajanje Izjav o izpolnjevanju pogojev PCT.
 • 10. 00: program za prvošolce, odhod učencev v matične učilnice in kratek sestanek s starši.
 • 12. 00: zaključek prvega šolskega dne za prvošolce.

Učenci od 2. do 9. razreda:

 • Prihod v šolo v drugimi vožnjami avtobusa. V matične učilnice vas bodo usmerjali dežurni učitelji.
 • V šolo učenci vstopajo posamično in si ob vstopu razkužijo roke (starejši učenci).
 • Zaščitne obrazne maske za v skupnih prostorih obvezne za vse učence, za učence od 6. do 9. razreda pa so maske obvezne tudi v matičnih učilnicah.
 • Prvi šolski dan so učenci obuti in ne uporabljajo garderobnih omaric.
 • 8. 20 začetek 1. šolskega dne v matičnih učilnicah.
 • Kosil in podaljšanega bivanja prvi šolski dan ne bo.
 • Odhodi domov so s prvimi vožnjami avtobusa.

Učenci s seboj prinesite šolske torbe.

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica

 

PRVI ŠOLSKI DAN

Spoštovani učenci!

V sredo, 1. 9. 2021, se učenci od

2. do 9. razreda  zberete ob 8. 20 uri v matičnih razredih.

 Učenci 1. razreda se nam pridružite ob 10. uri na šolskem igrišču.

Učenci se pripeljete v šolo z drugimi vožnjami šolskega avtobusa po enakem voznem redu, kot je veljal v šolskem letu 2020/21.

Domov odhajate s prvimi vožnjami oziroma v spremstvu staršev.

Podaljšanega bivanja in kosil prvi šolski dan ne bo.

Ravnateljica: Irena Č. Peterlin

 

VOZNI RED AVTOBUSOV 1. 9. 2021

OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN

 PRIHODI V ŠOLO:

 Avtobusi vozijo po voznem redu iz šolskega leta 2020/2021; učenci pridejo oziroma se pripeljejo v šolo z drugimi vožnjami šolskih avtobusov po voznem redu šolskega leta 2020/2021.

PRVA

POSTAJA

SMER   OPOMBA:
6:50 Gor. Stara vas – šola K  
7:05 Telčice – Gorenje Dole – Dolenje Dole – Jelendol –  Mačkovec – šola Š 2 Smer Dole
7:05 Dobruška vas – Tomažja vas – – Stranje – Dobrava – Hudenje – Grmovlje – Dol. Stara vas – šola Š 1 Smer Dobrava
7:14 ŠTRIT –   BUČKA R Smer Bučka
7:45 Osrečje   – Zalog – Zbure – Male Poljane – Velike Poljane – Zagrad – Klenovik – Goriška   vas – Segonje – Zloganje – šola Š 2 Smer Osrečje-Zalog
7.50 Stranje – Tomažja vas – Hudenje – Dobruška vas – Grmovlje – Dol. Stara vas – šola

Š 1

 

Smer Dobrava

 ODHODI IZ ŠOLE:

 11.45 – BUČKA (redni avtobus)

 11.50 – DOBRAVA I. (DOBRUŠKA VAS, TOMAŽJA VAS, STRANJE, HUDENJE, GRMOVLJE, DOL. STARA VAS).

 11.50 – OSREČJE, ZALOG, ZBURE, VELIKE POLJANE, MALE POLJANE, KLENOVIK, ZAGRAD, GORIŠKA VAS, ZLOGANJE, SEGONJE.

 12.15 – MAČKOVEC, DOLE, JELENDOL (šolski avtobus, ki se vrne iz Dobrave)

 12.30 – DOBRAVA II. (po potrebi, glede na število učencev iz te smeri)

 HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA ŠOLARJE na AVTOBUSU:

 • Ves čas prevoza nosijo maske, ki prekrije nos in usta.
 • Poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo.
 • Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga odrasla oseba.
 • Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.
 • Poučeni morajo biti o pravilnem razkuževanju rok.
 • Razkužilo zagotovi prevoznik.
 • Šolarji naj se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu.