Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si
RASTEM S KNJIGO

RASTEM S KNJIGO

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce sedmošolce in srednješolce dijake prvih letnikov motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. Izvajamo ga v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). Sodelujemo tudi z učitelji, ki poučujejo slovenščino v t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, Hrvaška, Francija idr.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt idr.).Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

preberi več: Rastem 23-24 POR.

Natečaj Metelkovo pero: NEKOGA MORAŠ IMETI RAD …

Natečaj Metelkovo pero: NEKOGA MORAŠ IMETI RAD …

V  okviru projekta Metelkovo pero je naša šola v šol. l. 2023/2024 osmič  povabila mlade ustvarjalce k sodelovanju na natečaju z naslovom NEKOGA MORAŠ IMETI RAD Likovni natečaj je bil namenjen učencem 1. triletja, literarni pa 2. in 3. triletja. 

V oktobrskem razpisu smo zapisali: »Tema letošnjega natečaja  so ČLOVEK, njegovo življenje, odtujenost, radost, njegova  SKRB ZA BLIŽNJEGA ALI BLIŽNJE – ČLOVEKA samega in naravo, v katero se zateka v varno zavetje,  po uteho …  V svojih proznih,  pesniških in likovnih stvaritvah naj mladi ustvarjalci razmišljajo,  kaj jim pomeni narava, kako gradijo svoj odnos in skrb do stvarstva, ki nas obdaja.«

Preberi več: MP poročilo 23-24-končno

Dostopnost